PDA

عرض كامل الموضوع : گل وحده تحب أمَهآ تقرآء آلوصيّهحسنا
08-06-2012, 07:25 PM
گل وحده تحب أمَهآ تقرآء آلوصيّه👎
آمَ توصيّ آبنتهآ
آبنتيّ آلعزيّزه:

فى يّومَ مَن آلأيّآمَ ستريّنيّ عجوزآ .. غيّر مَنطقيّه فى تصرفآتى!!
... .عندهآ مَن فضلگ
أعطيّنى بعض آلوقت وبعض آلصبر لتفهمَيّنى
... وعندمَآ ترتعش يّديّ فيّسقط طعآمَيّ على صدريّ
...وعندمَآ لـآ أقوى على لبس ثيّآبيّ
فتحليّ بآلصبر مَعيّ .. وتذگريّ سنوآت مَرت وأنآ أعلمَگ مَآ لـآ أستطيّع فعله آليّومَ !!
إن لمَ أعد أنيّقة جمَيّلة آلرآئحة !!!
فلـآ تلومَيّنيّ وآذگريّ فى صغرگ مَحآولـآتى آلعديّدة لأجعلگ أنيّقه جمَيّلة آلرآئحة
لـآ تضحگيّ مَنيّ إذآ رأيّت جهليّ وعدمَ فهمَيّ لأمَور جيّلگمَ هذآ
ولگن .. گونيّ أنت عيّنيّ وعقليّ لألحق بمَآ فآتنى
أنآ مَن أدبتگ أنآ مَن علمَتگ گيّف توآجهيّ آلحيّآة
فگيّف تعلمَيّنى آليّومَ مَآ يّجب ومَآ لـآ يّجب ؟؟؟!!!
لـآ تمَلّيّ مَن ضعف ذآگرتيّ وبطئ گلمَآتيّ وتفگيّريّ أثنآء مَحآدثتگ
لأن سعآدتيّ مَن آلمَحآدثة آلآن هيّ فقط أن أگون مَعگ !!!
فقط سآعديّنيّ لقضآء مَآ أحتآج إليّه
فمَآ زلت أعرف مَآ أريّد !!!
عندمَآ تخذلنيّ قدمَآيّ فيّ حمَليّ إلى آلمَگآن آلذيّ أريّده
فگونيّ عطوفه مَعيّ وتذگريّ أنيّ قد أخذت بيّدگ گثيّرآ لگيّ تستطيّع أن تمَشيّ
فلـآ تستحيّيّ أبدآ أن تأخذيّ بيّديّ آليّومَ فغدآ ستبحثيّن عن مَن يّأخذ بيّدگ
فيّ سنيّ هذآ إعلمَيّ أنيّ لست مَُـقبله على آلحيّآة مَثلگ
ولگنيّ ببسآطة أنتظر آلمَوت !!! فگونيّ مَعيّ .. ولـآ تگونيّ علىّ !!!!
عندمَآ تتذگريّن شيّئآ مَن أخطآءيّ فآعلمَيّ أنيّ لمَ أگن أريّد
سوى مَصلحتگ
وأن أفضل مَآ تفعليّن مَعيّ آلآن
أن تغفريّ زلـآتيّ .. وتستريّ عورآتيّ .. غفر آلله لگ وسترگ
لـآ زآلت ضحگآتگ وآبتسآمَتگ تفرحنيّ گمَآ گنتيّ صغيّره بآلضبط
فلـآ تحرمَيّنيّ صحبتگ !!!


گنت مَعگ حيّن ولدت فگونيّ مَعيّ حيّن أمَوت !لـآزمَ يّقرآهآ گل آنسآن عنده آب و آمَ حتى يّحس بإحسآسهمَ عند آلگبر


أرسلوهآ لـآبنآئگمَ

جودانة
08-06-2012, 10:15 PM
كنت معك حين ولدت كوني معي حين اموت
كلمة مؤثرة منك ياحسنا اسعدك اللة عليها