PDA

عرض كامل الموضوع : احترف البحث عن طريق Googleالقمــر البريدية
04-07-2005, 04:51 AM
<html><uebimiau_body_not_alowed> <DIV> <TABLE managementview" id=table133 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0> <TBODY> <TR vAlign=top> <TD > <DIV id=message> <DIV> <TABLE managementview" id=table134 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0> <TBODY> <TR vAlign=top> <TD > <TABLE id=table135 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0> <TBODY></TBODY></TABLE> <DIV id=message><!-- type = text --> <DIV align=center> <TABLE id=table136 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0> <TBODY> <TR> <TD> <TABLE id=table137 style="BORDER-COLLAPSE: collapse" borderColor=#ff0066 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=1> <TBODY> <TR> <TD> <TABLE id=table138 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0> <TBODY> <TR> <TD bgColor=#f7f7fb> <P align=center><SPAN lang=ar-sa><FONT style="FONT-SIZE: 6pt" color=#ffffff>1</FONT></SPAN></P></TD></TR> <TR> <TD bgColor=#f7f7fb> <DIV align=center> <TABLE id=table139 style="BORDER-COLLAPSE: collapse" borderColor=#98c903 cellPadding=0 width="97%" border=1> <TBODY> <TR> <TD> <TABLE id=table140 dir=rtl style="BORDER-COLLAPSE: collapse" cellPadding=0 width="100%" border=0> <TBODY> <TR> <TD> <TABLE id=table141 dir=rtl style="BORDER-TOP-WIDTH: 1px; BORDER-LEFT-WIDTH: 1px; BORDER-BOTTOM: 1px solid; BORDER-RIGHT-WIDTH: 1px" borderColor=#98c903 cellSpacing=0 width="100%" border=0> <TBODY> <TR> <TD bgColor=#e4fd9b><FONT face=Tahoma color=#0080c0 size=2><A title="لمعرفة تفاصيل اكثر عن القروب" style="COLOR: #000000; TEXT-DECORATION: none" href="http://groups.yahoo.com/group/algamar/" target=_blank><FONT color=#cc66ff>الرئيسية</FONT></A></FONT><FONT face=Tahoma color=#cc66ff size=2> - </FONT><FONT face=Tahoma color=#0080c0 size=2><A href="http://www.yabdoo.com/groups/algamar/join.htm"><FONT color=#cc66ff><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">كيف تشترك</SPAN></FONT></A><FONT face=Tahoma color=#cc66ff size=2> - </FONT><FONT color=#cc66ff>كيف تشارك</FONT><FONT face=Tahoma color=#cc66ff size=2> - </FONT></FONT><FONT face=Tahoma color=#cc66ff size=2>&nbsp;<A title="شاهد ارشيف الرسائل السابقة" href="http://groups.yahoo.com/group/algamar/messages" target=_blank><SPAN style="TEXT-DECORATION: none"><FONT color=#cc66ff>أرشيف الرسائل</FONT></SPAN></A></FONT></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR> <TR> <TD bgColor=#ffffff> <P align=center><FONT face=Tahoma color=#ffffff size=2>1</FONT></P></TD></TR> <TR> <TD vAlign=bottom bgColor=#ffffff> <DIV align=center> <TABLE id=table142 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="20%" border=0> <TBODY> <TR> <TD><FONT color=#d0eefb>|</FONT></TD> <TD> <P align=center><FONT color=#d0eefb><A href="http://download.winzip.com/winzip90.exe"><IMG height=21 src="http://www.yabdoo.com/groups/themes/images/icon_zip.gif" width=17 border=0></A></FONT></P></TD> <TD width=49> <P align=center><FONT color=#d0eefb>&nbsp;</FONT><FONT color=#d0eefb><A href="http://www.real.com/freeplayer/?rppr=downloadcom"><IMG height=21 src="http://www.yabdoo.com/groups/themes/images/icon_real.gif" width=17 border=0></A></FONT></P></TD> <TD>&nbsp;</TD> <TD> <P align=center><FONT color=#d0eefb><A href="http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=b47fa121-6c38-4152-9b19-fa40b45a1042&amp;displaylang=ar"><IMG height=21 src="http://www.yabdoo.com/groups/themes/images/icon_mplayer.gif" width=17 border=0></A></FONT></P></TD> <TD> <P align=center><FONT color=#d0eefb>|</FONT></P></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV></TD></TR> <TR> <TD vAlign=top bgColor=#ffffff>&nbsp;</TD></TR> <TR> <TD vAlign=top bgColor=#ffffff> <DIV align=center> <TABLE id=table143 style="BORDER-COLLAPSE: collapse" cellPadding=0 width="98%" border=0> <TBODY> <TR> <TD vAlign=top> <DIV align=center> <TABLE id=table144 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="55%" border=0> <TBODY> <TR> <TD> <DIV align=center> <TABLE id=table145 dir=rtl cellSpacing=0 cellPadding=0 width="97%" border=0> <TBODY> <TR> <TD align=middle> <FIELDSET style="BORDER-RIGHT: #ff0066 1px solid; PADDING-RIGHT: 2px; BORDER-TOP: #ff0066 1px solid; PADDING-LEFT: 2px; PADDING-BOTTOM: 2px; BORDER-LEFT: #ff0066 1px solid; WIDTH: 498px; PADDING-TOP: 2px; BORDER-BOTTOM: #ff0066 1px solid; HEIGHT: 343px"><LEGEND><FONT face=Tahoma color=#cc66ff size=2>&nbsp;algamar</FONT></LEGEND> <TABLE id=table146 height=260 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0> <TBODY> <TR> <TD>&nbsp;</TD></TR> <TR> <TD> <P align=center><A href="http://groups.yahoo.com/group/algamar" target=_blank><IMG src="http://www.yabdoo.com/groups/themes/images/gamar.gif"></A></P></TD></TR></TBODY></TABLE></FIELDSET></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV></TD></TR> <TR> <TD dir=rtl vAlign=top align=middle bgColor=#ffffff>&nbsp; <P><IMG src="http://www.yabdoo.com/users/26/gallery/847_p20271.gif"></P></TD></TR> <TR> <TD vAlign=top align=middle bgColor=#ffffff>&nbsp; <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial color=#3366cc size=4><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: #3366cc; FONT-FAMILY: Arial">طبعا جميعكم تستخدمون موقع قوقل وهو موقع بحث تبحثون فيه عن كل شي <BR><BR>لكن اعتقد ان الكثير منا لا يعرف ان يستخدمه استخدام كامل باحتراف<BR><BR></SPAN></FONT><FONT face=Arial color=#cc3300 size=4><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: #cc3300; FONT-FAMILY: Arial">تعالوا نتعلم طرق جديدة عملية في البحث:</SPAN></FONT><SPAN dir=ltr></SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT face=Arial color=#ba4b00 size=4><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: #ba4b00; FONT-FAMILY: Arial"><SPAN dir=rtl></SPAN>1- العلامة&nbsp; ( </SPAN></FONT><FONT face=Arial color=blue size=4><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: Arial">+</SPAN></FONT><FONT face=Arial color=#ba4b00 size=4><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: #ba4b00; FONT-FAMILY: Arial"> )<BR></SPAN></FONT><FONT face=Arial color=#3366cc size=4><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: #3366cc; FONT-FAMILY: Arial"><BR>الفائدة منها هي البحث عن جميع المواقع التي تحوي جميع الكلمات ... <BR><BR></SPAN></FONT><FONT face=Arial color=#996633 size=4><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: #996633; FONT-FAMILY: Arial">مثال : </SPAN></FONT><FONT face=Arial color=#3366cc size=4><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: #3366cc; FONT-FAMILY: Arial"><BR><BR>لكي تبحث عن المواقع التي تحوي الكلمتين </SPAN></FONT><FONT face=Arial color=#3366cc size=4><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: #3366cc; FONT-FAMILY: Arial">school</SPAN></FONT><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT face=Arial color=#3366cc size=4><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: #3366cc; FONT-FAMILY: Arial"><SPAN dir=rtl></SPAN> و </SPAN></FONT><FONT face=Arial color=#3366cc size=4><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: #3366cc; FONT-FAMILY: Arial">teacher</SPAN></FONT><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT face=Arial color=#3366cc size=4><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: #3366cc; FONT-FAMILY: Arial"><SPAN dir=rtl></SPAN> ضع البحث بهذه الصورة : - <BR><BR></SPAN></FONT><FONT face=Arial color=#3366cc size=4><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: #3366cc; FONT-FAMILY: Arial">school +teacher</SPAN></FONT><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT face=Arial color=#3366cc size=4><SPAN style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: #3366cc; FONT-FAMILY: Arial"><SPAN dir=rtl></SPAN> </SPAN></FONT><SPAN dir=ltr></SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT face="Times New Roman" size=3><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 12pt"><SPAN dir=rtl></SPAN></SPAN></FONT><SPAN dir=ltr></SPAN>&nbsp;</P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT face=Arial color=#ba4b00 size=4><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: #ba4b00; FONT-FAMILY: Arial"><SPAN dir=rtl></SPAN>================</SPAN></FONT><SPAN lang=AR-SA></SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial color=#ba4b00 size=4><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: #ba4b00; FONT-FAMILY: Arial">2- العلامة &nbsp;( </SPAN></FONT><FONT face=Arial color=blue size=4><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: Arial">-</SPAN></FONT><FONT face=Arial color=#ba4b00 size=4><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: #ba4b00; FONT-FAMILY: Arial"> )<BR></SPAN></FONT><FONT face=Arial color=#3366cc size=4><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: #3366cc; FONT-FAMILY: Arial"><BR>الفائدة منها هي البحث عن جميع المواقع التي تحوي كلمة و لاتحوي كلمة أخرى <BR><BR></SPAN></FONT><FONT face=Arial color=#996633 size=4><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: #996633; FONT-FAMILY: Arial">مثال : <BR></SPAN></FONT><FONT face=Arial color=#3366cc size=4><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: #3366cc; FONT-FAMILY: Arial"><BR>لكي تبحث عن المواقع التي تحوي الكلمة </SPAN></FONT><FONT face=Arial color=#3366cc size=4><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: #3366cc; FONT-FAMILY: Arial">school</SPAN></FONT><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT face=Arial color=#3366cc size=4><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: #3366cc; FONT-FAMILY: Arial"><SPAN dir=rtl></SPAN> و لا تحوي الكلمة </SPAN></FONT><FONT face=Arial color=#3366cc size=4><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: #3366cc; FONT-FAMILY: Arial">teacher</SPAN></FONT><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT face=Arial color=#3366cc size=4><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: #3366cc; FONT-FAMILY: Arial"><SPAN dir=rtl></SPAN> ضع البحث بهذه الصورة : - <BR><BR></SPAN></FONT><FONT face=Arial color=#3366cc size=4><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: #3366cc; FONT-FAMILY: Arial">school -teacher</SPAN></FONT><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT face=Arial color=#3366cc size=4><SPAN style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: #3366cc; FONT-FAMILY: Arial"><SPAN dir=rtl></SPAN> </SPAN></FONT><SPAN lang=AR-SA></SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial color=#ba4b00 size=4><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: #ba4b00; FONT-FAMILY: Arial">================</SPAN></FONT><SPAN lang=AR-SA></SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial color=#ba4b00 size=4><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: #ba4b00; FONT-FAMILY: Arial">3-علامات التنصيص ( </SPAN></FONT><FONT face=Arial color=blue size=4><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: Arial">" "</SPAN></FONT><FONT face=Arial color=#ba4b00 size=4><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: #ba4b00; FONT-FAMILY: Arial"> )<BR></SPAN></FONT><FONT face=Arial color=#3366cc size=4><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: #3366cc; FONT-FAMILY: Arial"><BR>الفائدة منها هي البحث عن جميع المواقع التي تحوي ما بداخلها بالكامل و بنفس الترتيب <BR><BR></SPAN></FONT><FONT face=Arial color=#996633 size=4><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: #996633; FONT-FAMILY: Arial">مثال : - <BR></SPAN></FONT><FONT face=Arial color=#3366cc size=4><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: #3366cc; FONT-FAMILY: Arial"><BR>لكي تبحث عن المواقع التي تحوي الجملة </SPAN></FONT><FONT face=Arial color=#3366cc size=4><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: #3366cc; FONT-FAMILY: Arial">children books</SPAN></FONT><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT face=Arial color=#3366cc size=4><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: #3366cc; FONT-FAMILY: Arial"><SPAN dir=rtl></SPAN> و بالكامل و بنفس الترتيب ضع البحث بهذه الصورة : - <BR><BR>"</SPAN></FONT><FONT face=Arial color=#3366cc size=4><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: #3366cc; FONT-FAMILY: Arial">children books</SPAN></FONT><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT face=Arial color=#3366cc size=4><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: #3366cc; FONT-FAMILY: Arial"><SPAN dir=rtl></SPAN>" </SPAN></FONT><SPAN lang=AR-SA></SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial color=#ba4b00 size=4><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: #ba4b00; FONT-FAMILY: Arial">================</SPAN></FONT><SPAN lang=AR-SA></SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial color=#ba4b00 size=4><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: #ba4b00; FONT-FAMILY: Arial">4- الرابط ( </SPAN></FONT><FONT face=Arial color=blue size=4><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: Arial">OR</SPAN></FONT><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT face=Arial color=#ba4b00 size=4><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: #ba4b00; FONT-FAMILY: Arial"><SPAN dir=rtl></SPAN> ) <BR></SPAN></FONT><FONT face=Arial color=#3366cc size=4><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: #3366cc; FONT-FAMILY: Arial"><BR>الفائدة منه هي البحث عن جميع المواقع التي تحوي إحدى الكلمات أو جميعها <BR><BR></SPAN></FONT><FONT face=Arial color=#996633 size=4><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: #996633; FONT-FAMILY: Arial">مثال : - <BR></SPAN></FONT><FONT face=Arial color=#3366cc size=4><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: #3366cc; FONT-FAMILY: Arial"><BR>لكي تبحث عن المواقع التي تحوي الكلمة </SPAN></FONT><FONT face=Arial color=#3366cc size=4><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: #3366cc; FONT-FAMILY: Arial">school</SPAN></FONT><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT face=Arial color=#3366cc size=4><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: #3366cc; FONT-FAMILY: Arial"><SPAN dir=rtl></SPAN> أو الكلمة </SPAN></FONT><FONT face=Arial color=#3366cc size=4><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: #3366cc; FONT-FAMILY: Arial">teacher</SPAN></FONT><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT face=Arial color=#3366cc size=4><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: #3366cc; FONT-FAMILY: Arial"><SPAN dir=rtl></SPAN> أو كليهما معاً ضع البحث بهذه الصورة : - <BR><BR></SPAN></FONT><FONT face=Arial color=#3366cc size=4><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: #3366cc; FONT-FAMILY: Arial">school OR teacher</SPAN></FONT><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT face=Arial color=#3366cc size=4><SPAN style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: #3366cc; FONT-FAMILY: Arial"><SPAN dir=rtl></SPAN> </SPAN></FONT><SPAN lang=AR-SA></SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial color=#ba4b00 size=4><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: #ba4b00; FONT-FAMILY: Arial">================</SPAN></FONT><SPAN lang=AR-SA></SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial color=#ba4b00 size=4><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: #ba4b00; FONT-FAMILY: Arial">5 - (</SPAN></FONT><FONT face=Arial color=blue size=4><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: Arial"> </SPAN></FONT><FONT face=Arial color=blue size=4><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: Arial">intitle</SPAN></FONT><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT face=Arial color=#ba4b00 size=4><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: #ba4b00; FONT-FAMILY: Arial"><SPAN dir=rtl></SPAN> )<BR></SPAN></FONT><FONT face=Arial color=#3366cc size=4><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: #3366cc; FONT-FAMILY: Arial"><BR>الفائدة منه هي البحث عن جميع المواقع التي تحوي كلمة في العنوان المخصص للمواقع على </SPAN></FONT><FONT face=Arial color=#3366cc size=4><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: #3366cc; FONT-FAMILY: Arial">google</SPAN></FONT><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT face=Arial color=#3366cc size=4><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: #3366cc; FONT-FAMILY: Arial"><SPAN dir=rtl></SPAN> <BR><BR></SPAN></FONT><FONT face=Arial color=#996633 size=4><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: #996633; FONT-FAMILY: Arial">مثال : - <BR></SPAN></FONT><FONT face=Arial color=#3366cc size=4><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: #3366cc; FONT-FAMILY: Arial"><BR>لكي تبحث عن المواقع التي تحوي الكلمة </SPAN></FONT><FONT face=Arial color=#3366cc size=4><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: #3366cc; FONT-FAMILY: Arial">school</SPAN></FONT><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT face=Arial color=#3366cc size=4><SPAN style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: #3366cc; FONT-FAMILY: Arial"><SPAN dir=rtl></SPAN> <SPAN lang=AR-SA>في العنوان الظاهر على </SPAN></SPAN></FONT><FONT face=Arial color=#3366cc size=4><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: #3366cc; FONT-FAMILY: Arial">google</SPAN></FONT><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT face=Arial color=#3366cc size=4><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: #3366cc; FONT-FAMILY: Arial"><SPAN dir=rtl></SPAN> ضع البحث بهذه الصورة : - <BR><BR></SPAN></FONT><FONT face=Arial color=#3366cc size=4><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: #3366cc; FONT-FAMILY: Arial">intitle:school</SPAN></FONT><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT face=Arial color=#3366cc size=4><SPAN style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: #3366cc; FONT-FAMILY: Arial"><SPAN dir=rtl></SPAN> </SPAN></FONT><SPAN lang=AR-SA></SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial color=#ba4b00 size=4><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: #ba4b00; FONT-FAMILY: Arial">================</SPAN></FONT><SPAN lang=AR-SA></SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial color=#ba4b00 size=4><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: #ba4b00; FONT-FAMILY: Arial">6 - ( </SPAN></FONT><FONT face=Arial color=blue size=4><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: Arial">allintitle</SPAN></FONT><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT face=Arial color=#ba4b00 size=4><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: #ba4b00; FONT-FAMILY: Arial"><SPAN dir=rtl></SPAN> ) <BR></SPAN></FONT><FONT face=Arial color=#3366cc size=4><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: #3366cc; FONT-FAMILY: Arial"><BR>نفس الفائدة السابقه و لكن الفرق أنه هنا بإمكانك أن تبحث عن أكثر من كلمة <BR><BR></SPAN></FONT><FONT face=Arial color=#996633 size=4><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: #996633; FONT-FAMILY: Arial">مثال : - </SPAN></FONT><FONT face=Arial color=#3366cc size=4><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: #3366cc; FONT-FAMILY: Arial"><BR><BR>لكي تبحث عن المواقع التي تحوي الكلمات </SPAN></FONT><FONT face=Arial color=#3366cc size=4><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: #3366cc; FONT-FAMILY: Arial">school</SPAN></FONT><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT face=Arial color=#3366cc size=4><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: #3366cc; FONT-FAMILY: Arial"><SPAN dir=rtl></SPAN> و </SPAN></FONT><FONT face=Arial color=#3366cc size=4><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: #3366cc; FONT-FAMILY: Arial">teacher</SPAN></FONT><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT face=Arial color=#3366cc size=4><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: #3366cc; FONT-FAMILY: Arial"><SPAN dir=rtl></SPAN> و </SPAN></FONT><FONT face=Arial color=#3366cc size=4><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: #3366cc; FONT-FAMILY: Arial">book</SPAN></FONT><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT face=Arial color=#3366cc size=4><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: #3366cc; FONT-FAMILY: Arial"><SPAN dir=rtl></SPAN> و ذلك في العنوان الظاهر على </SPAN></FONT><FONT face=Arial color=#3366cc size=4><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: #3366cc; FONT-FAMILY: Arial">google</SPAN></FONT><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT face=Arial color=#3366cc size=4><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: #3366cc; FONT-FAMILY: Arial"><SPAN dir=rtl></SPAN> ضع البحث بهذه الصورة : - <BR><BR></SPAN></FONT><FONT face=Arial color=#3366cc size=4><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: #3366cc; FONT-FAMILY: Arial">allintitle:school teacher book</SPAN></FONT><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT face=Arial color=#3366cc size=4><SPAN style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: #3366cc; FONT-FAMILY: Arial"><SPAN dir=rtl></SPAN> </SPAN></FONT><SPAN lang=AR-SA></SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial color=#ba4b00 size=4><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: #ba4b00; FONT-FAMILY: Arial">================</SPAN></FONT><SPAN lang=AR-SA></SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial color=#ba4b00 size=4><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: #ba4b00; FONT-FAMILY: Arial">7 - ( </SPAN></FONT><FONT face=Arial color=blue size=4><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: Arial">inurl</SPAN></FONT><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT face=Arial color=#ba4b00 size=4><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: #ba4b00; FONT-FAMILY: Arial"><SPAN dir=rtl></SPAN> )<BR></SPAN></FONT><FONT face=Arial color=#3366cc size=4><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: #3366cc; FONT-FAMILY: Arial"><BR>الفائدة منه هي البحث عن جميع المواقع التي تحوي كلمة في عنوان الموقع على الانترنت <BR><BR></SPAN></FONT><FONT face=Arial color=#996633 size=4><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: #996633; FONT-FAMILY: Arial">مثال : - <BR></SPAN></FONT><FONT face=Arial color=#3366cc size=4><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: #3366cc; FONT-FAMILY: Arial"><BR>لكي تبحث عن المواقع التي تحوي الكلمة </SPAN></FONT><FONT face=Arial color=#3366cc size=4><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: #3366cc; FONT-FAMILY: Arial">school</SPAN></FONT><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT face=Arial color=#3366cc size=4><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: #3366cc; FONT-FAMILY: Arial"><SPAN dir=rtl></SPAN> و ذلك في عنوانها على الانترنت ضع البحث بهذه الصورة : - <BR><BR></SPAN></FONT><FONT face=Arial color=#3366cc size=4><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: #3366cc; FONT-FAMILY: Arial">inurl:school</SPAN></FONT><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT face=Arial color=#3366cc size=4><SPAN style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: #3366cc; FONT-FAMILY: Arial"><SPAN dir=rtl></SPAN> </SPAN></FONT><SPAN lang=AR-SA></SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial color=#ba4b00 size=4><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: #ba4b00; FONT-FAMILY: Arial">================</SPAN></FONT><SPAN lang=AR-SA></SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial color=#ba4b00 size=4><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: #ba4b00; FONT-FAMILY: Arial">8 - ( </SPAN></FONT><FONT face=Arial color=blue size=4><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: Arial">allinurl</SPAN></FONT><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT face=Arial color=#ba4b00 size=4><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: #ba4b00; FONT-FAMILY: Arial"><SPAN dir=rtl></SPAN> )<BR></SPAN></FONT><FONT face=Arial color=#3366cc size=4><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: #3366cc; FONT-FAMILY: Arial"><BR>نفس الفائدة السابقه و لكن الفرق أنه هنا بإمكانك أن تبحث عن أكثر من كلمة <BR><BR></SPAN></FONT><FONT face=Arial color=#996633 size=4><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: #996633; FONT-FAMILY: Arial">مثال : - <BR></SPAN></FONT><FONT face=Arial color=#3366cc size=4><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: #3366cc; FONT-FAMILY: Arial"><BR>لكي تبحث عن المواقع التي تحوي الكلمات </SPAN></FONT><FONT face=Arial color=#3366cc size=4><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: #3366cc; FONT-FAMILY: Arial">school</SPAN></FONT><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT face=Arial color=#3366cc size=4><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: #3366cc; FONT-FAMILY: Arial"><SPAN dir=rtl></SPAN> و </SPAN></FONT><FONT face=Arial color=#3366cc size=4><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: #3366cc; FONT-FAMILY: Arial">teacher</SPAN></FONT><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT face=Arial color=#3366cc size=4><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: #3366cc; FONT-FAMILY: Arial"><SPAN dir=rtl></SPAN> و </SPAN></FONT><FONT face=Arial color=#3366cc size=4><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: #3366cc; FONT-FAMILY: Arial">book</SPAN></FONT><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT face=Arial color=#3366cc size=4><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: #3366cc; FONT-FAMILY: Arial"><SPAN dir=rtl></SPAN> و ذلك في عنوانها على الانترنت ضع البحث بهذه الصورة : - <BR><BR></SPAN></FONT><FONT face=Arial color=#3366cc size=4><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: #3366cc; FONT-FAMILY: Arial">allinurl:school teacher book</SPAN></FONT><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT face=Arial color=#3366cc size=4><SPAN style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: #3366cc; FONT-FAMILY: Arial"><SPAN dir=rtl></SPAN> </SPAN></FONT><SPAN lang=AR-SA></SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial color=#ba4b00 size=4><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: #ba4b00; FONT-FAMILY: Arial">================</SPAN></FONT><SPAN lang=AR-SA></SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial color=#ba4b00 size=4><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: #ba4b00; FONT-FAMILY: Arial">9 - ( </SPAN></FONT><FONT face=Arial color=blue size=4><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: Arial">cache</SPAN></FONT><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT face=Arial color=#ba4b00 size=4><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: #ba4b00; FONT-FAMILY: Arial"><SPAN dir=rtl></SPAN> )<BR></SPAN></FONT><FONT face=Arial color=#3366cc size=4><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: #3366cc; FONT-FAMILY: Arial"><BR>الفائدة منه هي الاستفادة من موقع </SPAN></FONT><FONT face=Arial color=#3366cc size=4><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: #3366cc; FONT-FAMILY: Arial">google</SPAN></FONT><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT face=Arial color=#3366cc size=4><SPAN style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: #3366cc; FONT-FAMILY: Arial"><SPAN dir=rtl></SPAN> <SPAN lang=AR-SA>لسحب الموقع المراد بالكامل مع الاشارة إلى الكلمات المراد البحث عنها <BR><BR></SPAN></SPAN></FONT><FONT face=Arial color=#996633 size=4><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: #996633; FONT-FAMILY: Arial">مثال : - <BR></SPAN></FONT><FONT face=Arial color=#3366cc size=4><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: #3366cc; FONT-FAMILY: Arial"><BR>نريد أن نبحث عن كلمة </SPAN></FONT><FONT face=Arial color=#3366cc size=4><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: #3366cc; FONT-FAMILY: Arial">boy</SPAN></FONT><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT face=Arial color=#3366cc size=4><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: #3366cc; FONT-FAMILY: Arial"><SPAN dir=rtl></SPAN> في الموقع </SPAN></FONT><FONT face=Arial color=#3366cc size=4><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: #3366cc; FONT-FAMILY: Arial">www.school.com</SPAN></FONT><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT face=Arial color=#3366cc size=4><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: #3366cc; FONT-FAMILY: Arial"><SPAN dir=rtl></SPAN> ضع البحث بهذه الصورة : - <BR><BR></SPAN></FONT><FONT face=Arial color=#3366cc size=4><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: #3366cc; FONT-FAMILY: Arial">cache:www.school.com boy</SPAN></FONT><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT face=Arial color=#3366cc size=4><SPAN style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: #3366cc; FONT-FAMILY: Arial"><SPAN dir=rtl></SPAN> </SPAN></FONT><SPAN lang=AR-SA></SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial color=#ba4b00 size=4><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: #ba4b00; FONT-FAMILY: Arial">================</SPAN></FONT><SPAN lang=AR-SA></SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial color=#ba4b00 size=4><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: #ba4b00; FONT-FAMILY: Arial">10 - ( </SPAN></FONT><FONT face=Arial color=blue size=4><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: Arial">link</SPAN></FONT><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT face=Arial color=#ba4b00 size=4><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: #ba4b00; FONT-FAMILY: Arial"><SPAN dir=rtl></SPAN> )<BR></SPAN></FONT><FONT face=Arial color=#3366cc size=4><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: #3366cc; FONT-FAMILY: Arial"><BR>الفائدة منه هي إيجاد المواقع التي تحوي رابطاً للموقع المراد البحث عنه <BR><BR></SPAN></FONT><FONT face=Arial color=#996633 size=4><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: #996633; FONT-FAMILY: Arial">مثال : - <BR></SPAN></FONT><FONT face=Arial color=#3366cc size=4><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: #3366cc; FONT-FAMILY: Arial"><BR>نريد أن نبحث عن المواقع التي تحوي الرابط </SPAN></FONT><FONT face=Arial color=#3366cc size=4><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: #3366cc; FONT-FAMILY: Arial">www.yahoo.com</SPAN></FONT><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT face=Arial color=#3366cc size=4><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: #3366cc; FONT-FAMILY: Arial"><SPAN dir=rtl></SPAN> ضع البحث بهذه الصورة : - <BR><BR></SPAN></FONT><FONT face=Arial color=#3366cc size=4><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: #3366cc; FONT-FAMILY: Arial">link:www.yahoo.com</SPAN></FONT><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT face=Arial color=#3366cc size=4><SPAN style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: #3366cc; FONT-FAMILY: Arial"><SPAN dir=rtl></SPAN> </SPAN></FONT><SPAN lang=AR-SA></SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial color=#ba4b00 size=4><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: #ba4b00; FONT-FAMILY: Arial">================</SPAN></FONT><SPAN lang=AR-SA></SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial color=#ba4b00 size=4><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: #ba4b00; FONT-FAMILY: Arial">11 - ( </SPAN></FONT><FONT face=Arial color=blue size=4><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: Arial">related</SPAN></FONT><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT face=Arial color=#ba4b00 size=4><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: #ba4b00; FONT-FAMILY: Arial"><SPAN dir=rtl></SPAN> )<BR></SPAN></FONT><FONT face=Arial color=#3366cc size=4><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: #3366cc; FONT-FAMILY: Arial"><BR>الفائدة منه هي إيجاد الروابط التي يكون فيها الموقع المذكور الصفحة الرئيسية <BR><BR></SPAN></FONT><FONT face=Arial color=#996633 size=4><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: #996633; FONT-FAMILY: Arial">مثال : - <BR></SPAN></FONT><FONT face=Arial color=#3366cc size=4><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: #3366cc; FONT-FAMILY: Arial"><BR>نريد أن نبحث عن الروابط الموجودة في الموقع </SPAN></FONT><FONT face=Arial color=#3366cc size=4><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: #3366cc; FONT-FAMILY: Arial">www.yahoo.com</SPAN></FONT><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT face=Arial color=#3366cc size=4><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: #3366cc; FONT-FAMILY: Arial"><SPAN dir=rtl></SPAN> ضع البحث بهذه الصورة : - <BR><BR></SPAN></FONT><FONT face=Arial color=#3366cc size=4><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: #3366cc; FONT-FAMILY: Arial">related:www.yahoo.com</SPAN></FONT><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT face=Arial color=#3366cc size=4><SPAN style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: #3366cc; FONT-FAMILY: Arial"><SPAN dir=rtl></SPAN> </SPAN></FONT><SPAN lang=AR-SA></SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial color=#ba4b00 size=4><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: #ba4b00; FONT-FAMILY: Arial">================</SPAN></FONT><SPAN lang=AR-SA></SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial color=#ba4b00 size=4><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: #ba4b00; FONT-FAMILY: Arial">12 - ( </SPAN></FONT><FONT face=Arial color=blue size=4><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: Arial">info</SPAN></FONT><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT face=Arial color=#ba4b00 size=4><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: #ba4b00; FONT-FAMILY: Arial"><SPAN dir=rtl></SPAN> )<BR></SPAN></FONT><FONT face=Arial color=#3366cc size=4><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: #3366cc; FONT-FAMILY: Arial"><BR>يعطيك معلومات عن الموقع الذي تريده <BR><BR>مثال : - <BR><BR>نريد معلومات عن الموقع </SPAN></FONT><FONT face=Arial color=#3366cc size=4><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: #3366cc; FONT-FAMILY: Arial">www.yahoo.com</SPAN></FONT><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT face=Arial color=#3366cc size=4><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: #3366cc; FONT-FAMILY: Arial"><SPAN dir=rtl></SPAN> ضع البحث بهذه الصورة : - <BR><BR></SPAN></FONT><FONT face=Arial color=#3366cc size=4><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: #3366cc; FONT-FAMILY: Arial">info:www.yahoo.com</SPAN></FONT><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT face=Arial color=#3366cc size=4><SPAN style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: #3366cc; FONT-FAMILY: Arial"><SPAN dir=rtl></SPAN> </SPAN></FONT><SPAN lang=AR-SA></SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial color=#ba4b00 size=4><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: #ba4b00; FONT-FAMILY: Arial">================</SPAN></FONT><SPAN lang=AR-SA></SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=Arial color=#ba4b00 size=4><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: #ba4b00; FONT-FAMILY: Arial">13 - ( </SPAN></FONT><FONT face=Arial color=blue size=4><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: Arial">stocks</SPAN></FONT><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT face=Arial color=#ba4b00 size=4><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: #ba4b00; FONT-FAMILY: Arial"><SPAN dir=rtl></SPAN> )<BR></SPAN></FONT><FONT face=Arial color=#3366cc size=4><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: #3366cc; FONT-FAMILY: Arial"><BR>يستخدم كثيراً مع الرموز لاعطائك معلومات مفصلة مثلاً عليك وضع رمز شركة لا أن تضع اسمها <BR><BR></SPAN></FONT><FONT face=Arial color=#996633 size=4><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: #996633; FONT-FAMILY: Arial">مثال : - <BR></SPAN></FONT><FONT face=Arial color=#3366cc size=4><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: #3366cc; FONT-FAMILY: Arial"><BR>لكي تحصل على معلومات عن </SPAN></FONT><FONT face=Arial color=#3366cc size=4><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: #3366cc; FONT-FAMILY: Arial">Intel</SPAN></FONT><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT face=Arial color=#3366cc size=4><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: #3366cc; FONT-FAMILY: Arial"><SPAN dir=rtl></SPAN> و </SPAN></FONT><FONT face=Arial color=#3366cc size=4><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: #3366cc; FONT-FAMILY: Arial">Yahoo</SPAN></FONT><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT face=Arial color=#3366cc size=4><SPAN style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: #3366cc; FONT-FAMILY: Arial"><SPAN dir=rtl></SPAN> <SPAN lang=AR-SA>ضع البحث بهذه الصورة : - <BR><BR></SPAN></SPAN></FONT><FONT face=Arial color=#3366cc size=4><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: #3366cc; FONT-FAMILY: Arial">stock: intc yahoo</SPAN></FONT><FONT face=Arial color=#3366cc size=4><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: #3366cc; FONT-FAMILY: Arial"><BR><BR>اتمنى يكون الموضوع نال على استحسانكم<BR>واعطاكم طرق اوسع للاستفاده بشكل اكبرمن موقع البحث </SPAN></FONT><FONT face=Arial color=#3366cc size=4><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: #3366cc; FONT-FAMILY: Arial">google</SPAN></FONT><FONT face=Arial color=#3366cc size=4><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 15pt; COLOR: #3366cc; FONT-FAMILY: Arial"><BR></SPAN></FONT></P></TD></TR> <TR> <TD vAlign=top bgColor=#ffffff height=114> <FORM action=http://groups.yahoo.com/subscribe/algamar method=get target=_blank> <DIV align=center> <CENTER><IMG src="http://www.yabdoo.com/users/26/gallery/847_p20271.gif"> <P><A href="http://www.grank.com/in.php?id=elgamar"><IMG src="http://www.yabdoo.com/users/26/gallery/847_p20279.gif"></A></P> <TABLE id=table151 dir=rtl style="BORDER-COLLAPSE: collapse" borderColor=#111111 cellSpacing=0 cellPadding=2 width=266 bgColor=#ffffcc border=0> <TBODY> <TR> <TD bgColor=#ffffff> <P align=center><INPUT style="BORDER-RIGHT: #ff0066 2px solid; BORDER-TOP: #ff0066 2px solid; FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 10pt; BORDER-LEFT: #ff0066 2px solid; COLOR: #98c903; BORDER-BOTTOM: #ff0066 2px solid; FONT-FAMILY: Tahoma" size=27 value="ضع بريدك هنا" name=user onfiltered="__javascript:this.select();"> </P></TD> <TD bgColor=#ffffff><INPUT type=image height=28 alt="اضغط هنا للاشتراك في مجموعة القمر البريدية" width=155 src="http://www.yabdoo.com/groups/themes/images/joinn.gif" border=0 name=algamar_group> </TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER></DIV></FORM></TD></TR> <TR> <TD vAlign=top bgColor=#ffffff> <TABLE id=table152 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0> <TBODY> <TR> <TD> <DIV align=center> <TABLE id=table153 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="55%" border=0> <TBODY> <TR> <TD> <DIV align=center> <TABLE id=table154 dir=rtl cellSpacing=0 cellPadding=0 width="97%" border=0> <TBODY> <TR> <TD> <FIELDSET style="BORDER-RIGHT: #ff0066 1px solid; PADDING-RIGHT: 2px; BORDER-TOP: #ff0066 1px solid; PADDING-LEFT: 2px; PADDING-BOTTOM: 2px; BORDER-LEFT: #ff0066 1px solid; PADDING-TOP: 2px; BORDER-BOTTOM: #ff0066 1px solid"><LEGEND><FONT color=#cc66ff>&nbsp;</FONT><FONT face=Tahoma color=#ff0066 size=2><SPAN style="TEXT-DECORATION: none"><FONT color=#cc66ff>إعلانات</FONT></SPAN></FONT></LEGEND> <DIV align=right> <TABLE id=table155 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0> <TBODY> <TR> <TD>&nbsp;</TD></TR> <TR> <TD> <DIV align=center> <TABLE id=table156 dir=rtl cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0> <TBODY> <TR> <TD align=middle> <P align=left>&nbsp;<A href="http://groups.yahoo.com/group/Dhahran-Ahlya-School" target=_blank><IMG src="http://www.yabdoo.com/groups/themes/images/das.gif"></A>&nbsp; <A href="http://groups.yahoo.com/group/TheGarageSale" target=_blank><IMG src="http://www.yabdoo.com/groups/themes/images/gs.gif"></A>&nbsp; <A href="http://groups.yahoo.com/group/AOU-Bahrain" target=_blank><IMG src="http://www.yabdoo.com/groups/themes/images/aou.gif"></A>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </P></TD> <TD align=middle width=150>&nbsp;</TD></TR></TBODY></TABLE></DIV>&nbsp;</TD></TR> <TR> <TD>&nbsp;</TD></TR></TBODY></TABLE></DIV></FIELDSET></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV></TD></TR> <TR> <TD>&nbsp;</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV></TD></TR> <TR> <TD bgColor=#f7f7fb> <P align=center><SPAN lang=ar-sa><FONT face=Tahoma color=#ffffff size=2>1</FONT></SPAN><A href="http://www.htmlcounter.com/?ref=elgamar" target=_blank><IMG alt="This counter provided for free from HTMLcounter.com!" src="http://www.admo.net/php-bin/counter.php3?id=elgamar&amp;dd=24" border=0></A> </P></TD></TR> <TR> <TD bgColor=#f7f7fb> <DIV align=center> <TABLE id=table158 style="BORDER-COLLAPSE: collapse" borderColor=#98c903 cellPadding=0 width="97%" border=1> <TBODY> <TR> <TD> <TABLE id=table159 style="BORDER-COLLAPSE: collapse" cellPadding=0 width="100%" border=0> <TBODY> <TR> <TD> <TABLE id=table160 dir=rtl style="BORDER-TOP-WIDTH: 1px; BORDER-LEFT-WIDTH: 1px; BORDER-BOTTOM: 1px solid; BORDER-RIGHT-WIDTH: 1px" borderColor=#98c903 cellSpacing=0 width="100%" border=0> <TBODY> <TR> <TD bgColor=#e4fd9b> <P align=center><SPAN style="FONT-WEIGHT: 700"><FONT face=Tahoma color=#0098e1><SPAN style="TEXT-DECORATION: none"><A title="حمل اي صورة مجانا " style="TEXT-DECORATION: none" href="http://www.yabdoo.com/gallery" target=_blank><FONT color=#0066ff>حمّل صورة</FONT></A></SPAN></FONT><FONT face=Tahoma color=#0066ff> </FONT><FONT face=Tahoma color=#0098e1><SPAN lang=ar-sa style="TEXT-DECORATION: none"><A title="البوم الصور الخاص بالمجموعة" style="COLOR: #000000; TEXT-DECORATION: none" href="http://www.nawafnet.net/gallery" target=_blank><FONT color=#0066ff><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">&nbsp;</SPAN></FONT></A></SPAN></FONT></SPAN></P></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV></TD></TR> <TR> <TD bgColor=#f7f7fb><SPAN lang=ar-sa><FONT style="FONT-SIZE: 6pt" color=#0000b0 #f7f7fb> <DIV align=center> <TABLE id=table161 style="BORDER-COLLAPSE: collapse" borderColor=#98c903 cellPadding=0 width=544 border=0> <TBODY> <TR> <TD width=544> <P align=center><B><SPAN lang=ar-sa><FONT face=Tahoma color=#cc66ff>&nbsp;الرسائل المنشورة تعبر عن رأي صاحبها فقط&nbsp; </FONT></SPAN></B></P> <TABLE managementview" id=table162 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0> <TBODY> <TR vAlign=top> <TD > <DIV id=message0> <P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=ar-sa><FONT style="FONT-SIZE: 6pt" color=#0000b0 #f7f7fb><IMG height=120 alt="" src="http://www.yabdoo.com/gallery/data/02e74f10e0327ad868d138f2b4fdd6f0/682_p19396.gif" width=417 border=1></FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face="Times New Roman" size=5><B><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="COLOR: #99cc00">سبحان الله وبحمده</SPAN></B></FONT></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=ar-sa><B><FONT face="Times New Roman" color=#0000b0 size=5><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="COLOR: #ff99cc">ورضا نفسه</SPAN><SPAN dir=rtl style="COLOR: #ff99cc"> </SPAN><SPAN style="COLOR: #ff99cc">&nbsp;</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="COLOR: #cc99ff">وزنة</SPAN><FONT color=#0000b0 #f7f7fb><SPAN dir=rtl style="COLOR: #cc99ff"> </SPAN></FONT></FONT></B><FONT color=#0000b0 #f7f7fb><B><FONT face="Times New Roman" color=#0000b0 size=5><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="COLOR: #cc99ff">عرشه</SPAN><SPAN dir=rtl style="COLOR: #cc99ff"> </SPAN></FONT></B></FONT></SPAN><FONT face="Times New Roman" size=5><B><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="COLOR: #33cccc">ومداد كلماته</SPAN></B></FONT></P></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE> <P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 24pt; COLOR: #ff0066; FONT-FAMILY: Dauphin"><FONT face="Simplified Arabic Fixed" color=#000000><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 20pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face=Aarco- size=4><FONT color=lightcoral><SPAN style="BACKGROUND-COLOR: #f7f7fb"></SPAN></FONT></FONT></SPAN></FONT></SPAN>&nbsp;</P></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV></FONT></SPAN></TD></TR> <TR> <TD bgColor=#f7f7fb> <P align=center><SPAN lang=ar-sa><FONT style="FONT-SIZE: 6pt" color=#ffffff>1&gt;1</FONT></SPAN></P></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR> <TR> <TD>&nbsp;</TD></TR></TBODY></TABLE></DIV></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV><p> <hr size=1> <br><br> <tt> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; «·´`·.(*·.¸(`·.¸ ¸.·´)¸.·*).·´`·»<BR> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; «·´¨*·.¸¸.«·^^~· ~ algamar ~ ·~^^·».¸¸.·*¨`·»<BR> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; «·´`·.(¸.·´(¸.·* *·.¸)`·.¸).·´`·»<BR> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; BeS6 o HeZz Wes6<BR> <BR> <a href="http://algamar-group.4t.com/messages.htm">http://algamar-group.4t.com/messages.htm</a> <BR> <BR> Vote For Best Yahoo Group :) رشحني كأفضل مجموعة بريدية<BR> <a href="http://www.grank.com/in.php?id=elgamar">http://www.grank.com/in.php?id=elgamar</a> <BR> <BR> © algamar Corporation. All rights reserved<BR> <BR> الله لا إلَه إلا هُو الحَيُّ القَيّومُ</tt> <br><br> <?---- LSpots keywords ?> <?---- HM ADS ?> <!-- |**|begin egp html banner|**| --> <br> <div style="text-align:center; color:#909090; width:500px;"> <hr style="border-bottom:1px; width:500px; text-align:left;"> <tt>YAHOO! GROUPS LINKS</tt> </div> <br> <ul> <tt><li type=square>&nbsp;Visit your group "<a href="http://groups.yahoo.com/group/algamar">algamar</a>" on the web.<br>&nbsp;</tt> <tt><li type=square>&nbsp;To unsubscribe from this group, send an email to:<br>&nbsp;<a href="mailto:algamar-unsubscribe@yahoogroups.com?subject=Unsubscribe">algamar-unsubscribe@yahoogroups.com</a><br>&nbsp;</tt> <tt><li type=square>&nbsp;Your use of Yahoo! Groups is subject to the <a href="http://docs.yahoo.com/info/terms/">Yahoo! Terms of Service</a>.</tt> </ul> <br> <div style="text-align:center; color:#909090; width:500px;"> <hr style="border-bottom:1px; width:500px; text-align:left;"> </div> </br> <!-- |**|end egp html banner|**| --> </body></html>

بوانس
16-10-2008, 03:33 PM
شكرا
مع خلص تقديري

lovelybaby
17-10-2008, 12:39 PM
http://gif.vip600.com/smiles/31/012.gif (http://gif.vip600.com)

دلوعة حبيبهــا
01-01-2009, 05:47 PM
مشكور

بوانس
01-02-2009, 05:31 PM
شكرا حزيلا على الموضوع

البرفسر
27-05-2009, 12:04 AM
مشكوووووووووووور