PDA

عرض كامل الموضوع : نداء عاجل إلى أهالي جدةالقمــر البريدية
30-10-2005, 11:17 AM
<html><uebimiau_body_not_alowed> <DIV> <DIV align=center> <TABLE id=table195 dir=rtl height=599 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=907 border=0><!-- MSTableType="layout" --> <TBODY> <TR> <TD dir=rtl style="FONT-FAMILY: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" vAlign=top colSpan=3 height=104><!-- MSCellType="ContentHead" --> <TABLE id=table196 height="100%" cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><!-- MSCellFormattingTableID="3" --> <TBODY> <TR> <TD width=20><IMG height=20 alt="" src="http://www.yabdoo.com/users/26/gallery/847_p27785.gif" width=20></TD> <TD style="FONT-FAMILY: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" noWrap width="100%" bgColor=#ccccff><!-- MSCellFormattingType="header" --> <P style="LINE-HEIGHT: 10px">&nbsp;</P></TD> <TD width=20 height=20><IMG height=20 alt="" src="http://www.yabdoo.com/users/26/gallery/847_p27784.gif" width=20></TD></TR> <TR> <TD dir=rtl style="FONT-FAMILY: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" vAlign=top bgColor=#ccccff colSpan=3 height="100%"><!-- MSCellFormattingType="content" --> <P style="LINE-HEIGHT: 10px" align=center><FONT face=Tahoma color=#0080c0><A title="لمعرفة تفاصيل اكثر عن القروب" style="COLOR: #000000; TEXT-DECORATION: none" href="http://groups.yahoo.com/group/algamar/" target=_blank><FONT color=#ff0066>الرئيسية</FONT></A></FONT><FONT face=Tahoma color=#ff0066> - <A href="http://www.yabdoo.com/groups/algamar/join.htm" target=_blank><SPAN style="TEXT-DECORATION: none"><FONT color=#ff0066>كيف تشترك</FONT></SPAN></A> - كيف تشارك - &nbsp;</FONT><FONT face=Tahoma color=#cc66ff><A title="شاهد ارشيف الرسائل السابقة" href="http://groups.yahoo.com/group/algamar/messages" target=_blank><SPAN style="TEXT-DECORATION: none"><FONT color=#ff0066>أرشيف الرسائل</FONT></SPAN></A></FONT> </P> <P style="LINE-HEIGHT: 10px" align=center> <P style="LINE-HEIGHT: 10px" align=center><B><FONT face=Tahoma color=#ff0066 size=2><SPAN style="TEXT-DECORATION: none"><A href="http://www.yabdoo.com/users/26/gallery/847_p29313.htm" target=_blank><FONT color=#0080c0><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">اعلانات</SPAN></FONT></A></SPAN></FONT></B></P></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR> <TR> <TD dir=rtl style="FONT-FAMILY: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" vAlign=top width=20 bgColor=#ccccff><!-- MSCellType="NavBody" -->&nbsp;</TD> <TD dir=rtl style="FONT-FAMILY: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" vAlign=top width=866><!-- MSCellType="ContentBody" --> <TABLE id=table197 dir=rtl style="BORDER-COLLAPSE: collapse" cellPadding=0 width="100%" border=0> <TBODY> <TR> <TD style="FONT-FAMILY: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" vAlign=bottom bgColor=#ffffff> <DIV align=center> <TABLE id=table198 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="20%" border=0> <TBODY> <TR> <TD style="FONT-FAMILY: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif"><FONT color=#d0eefb>|</FONT></TD> <TD style="FONT-FAMILY: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif"> <P align=center><FONT color=#d0eefb><A href="http://download.winzip.com/winzip90.exe"><IMG height=21 src="http://www.yabdoo.com/groups/themes/images/icon_zip.gif" width=17 border=0></A></FONT></P></TD> <TD style="FONT-FAMILY: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" width=49> <P align=center><FONT color=#d0eefb>&nbsp;<A href="http://www.real.com/freeplayer/?rppr=downloadcom"><IMG height=21 src="http://www.yabdoo.com/groups/themes/images/icon_real.gif" width=17 border=0></A></FONT></P></TD> <TD style="FONT-FAMILY: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">&nbsp;</TD> <TD style="FONT-FAMILY: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif"> <P align=center><FONT color=#d0eefb><A href="http://www9.limewire.com/download/LimeWireWin.exe"><IMG src="http://www.yabdoo.com/users/26/gallery/847_p29380.jpg" border=0></A></FONT></P></TD> <TD style="FONT-FAMILY: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif"> <P align=center><FONT color=#d0eefb>|</FONT></P></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV></TD></TR> <TR> <TD style="FONT-FAMILY: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" vAlign=top bgColor=#ffffff> <DIV align=center> <TABLE id=table199 dir=rtl style="BORDER-COLLAPSE: collapse" cellPadding=0 width="98%" border=0> <TBODY> <TR> <TD style="FONT-FAMILY: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" vAlign=top> <DIV align=center> <TABLE id=table200 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="55%" border=0> <TBODY> <TR> <TD style="FONT-FAMILY: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif"> <DIV align=center> <TABLE id=table201 dir=rtl cellSpacing=0 cellPadding=0 width="97%" border=0> <TBODY> <TR> <TD style="FONT-FAMILY: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" align=middle> <FIELDSET style="BORDER-RIGHT: #ff0066 1px solid; PADDING-RIGHT: 2px; BORDER-TOP: #ff0066 1px solid; PADDING-LEFT: 2px; PADDING-BOTTOM: 2px; BORDER-LEFT: #ff0066 1px solid; WIDTH: 420px; PADDING-TOP: 2px; BORDER-BOTTOM: #ff0066 1px solid; HEIGHT: 204px"><LEGEND><FONT face="Kristen ITC" color=#cc66ff>&nbsp;algamar</FONT></LEGEND> <P align=center><A href="http://groups.yahoo.com/group/algamar" target=_blank><IMG src="http://www.yabdoo.com/groups/themes/images/gamar.gif"></A></P></FIELDSET></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE> <P align=center><STRONG><FONT face="Times New Roman" size=4>بسم الله الرحمن الرحيم</FONT></STRONG></P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><FONT face="Times New Roman" color=#008000 size=4><STRONG>نداء عاجل، أخ لنا على الفراش الأبيض..!!</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT color=#cc0000><B><FONT face="Times New Roman" size=4>(-: قطرة </FONT><FONT face="Times New Roman" size=7>دم</FONT><FONT face="Times New Roman" size=4> منك، قد تنقذ أخ لك :-)</FONT></B></FONT></P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><B><FONT face="Times New Roman" color=#000080 size=4>نداء عاجل إلى أهالي جدة أو القريبين منها، لنا أخ مريض معيل لأسرة، مبتلى بـ سرطان الدم ـ عافانا الله وإياكم ومرضى المسلمين ـ يرقد في مستشفى الملك عبد العزيز بـ جدة بالمحجر، و يحتاج إلى التبرع بالدم، من زمرة :<BR>( </FONT><FONT face="Times New Roman" color=#cc0000 size=4>- <SPAN lang=en-us>A</SPAN></FONT><FONT face="Times New Roman" color=#000080 size=4> ) ، ( </FONT><FONT face="Times New Roman" color=#cc0000 size=4>إيه سلبي</FONT><FONT face="Times New Roman" color=#000080 size=4> ).</FONT></B></P> <P align=center><STRONG><FONT face="Times New Roman" color=#000080 size=4></FONT></STRONG>&nbsp;</P> <P align=center><B><FONT face="Times New Roman" color=#000080 size=4>فعلى مَـنْ زمرة دمه مِـنْ نفس النوع المذكور أو له صلة بشخص من نفس الزمرة، و يرغب بالتبرع للمريض، سرعة التكرم بالاتصال على أحد الرقمين التاليين:</FONT></B></P> <BLOCKQUOTE> <P align=center><B><FONT face="Times New Roman" color=#cc0000 size=4>حــســن : <SPAN dir=ltr>050<SPAN lang=en-us> 4 789 020</SPAN></SPAN></FONT></B></P> <P align=center><B><FONT face="Times New Roman" color=#cc0000 size=4>رفـاعـي : <SPAN dir=ltr>050<SPAN lang=en-us> </SPAN>4<SPAN lang=en-us> </SPAN>258<SPAN lang=en-us> </SPAN>554</SPAN></FONT></B></P></BLOCKQUOTE> <P align=center><B><FONT face="Times New Roman" color=#008000 size=4>والله لا يضيع أجر من أحسن عملاً :-)</FONT></B></P> <P align=center>&nbsp;</P> <DIV align=center> <HR width="50%" color=#000000> </DIV> <P align=center><FONT face="Times New Roman"><IMG src="http://www.almysoon.com/cgi-sys/Count.cgi?df=message.dat|display=Counter|ft=2|md=10|frgb=100;139;216|dd=E">&nbsp;</FONT></P> <P align=center><IMG height=75 src="http://top4top.net/images/WhisperinSign2.jpg" width=400 align=center><BR><FONT face=Tahoma color=#66cccc size=2><STRONG>.........::|</STRONG> <STRONG>H</STRONG>aVe&nbsp; yo<STRONG>u</STRONG>&nbsp; ever&nbsp; b<STRONG>ee</STRONG>n&nbsp; t<STRONG>o</STRONG>&nbsp; the&nbsp; <STRONG>.M</STRONG>agic<STRONG>.</STRONG>&nbsp; of &nbsp;<STRONG>L<FONT color=#cc0099>i</FONT>G<FONT color=#9999cc>H</FONT>T</STRONG> <STRONG>|::.........</STRONG></FONT></P> <FORM action=http://groups.yahoo.com/subscribe/algamar method=get target=_blank> <DIV align=center> <TABLE id=table202 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0> <TBODY> <TR> <TD style="FONT-SIZE: 79%; LINE-HEIGHT: 1.25em; FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif" vAlign=top> <TABLE id=table203 cellSpacing=0 cellPadding=2 width="100%" border=0> <TBODY> <TR> <TD style="FONT-SIZE: 79%; LINE-HEIGHT: 1.25em; FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif" vAlign=top> <TABLE id=table204 width="100%" border=0> <TBODY> <TR> <TD style="FONT-SIZE: 79%; LINE-HEIGHT: 1.25em; FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif"><B><FONT face=Verdana color=#333333 size=1> <DIV align=center> <TABLE id=table205 cellSpacing=0 width=351 bgColor=#ffffff borderColorLight=#98c903 border=1> <TBODY> <TR> <TD style="FONT-SIZE: 79%; LINE-HEIGHT: 1.25em; FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif"> <P align=center><INPUT style="BORDER-RIGHT: #ff0066 2px solid; BORDER-TOP: #ff0066 2px solid; FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 10pt; BORDER-LEFT: #ff0066 2px solid; COLOR: #98c903; BORDER-BOTTOM: #ff0066 2px solid; FONT-FAMILY: Tahoma" size=31 value="Type your email here / ضع بريدك هنا" name=email onfiltered="__javascript:this.select();"></P></TD> <TD style="FONT-SIZE: 79%; LINE-HEIGHT: 1.25em; FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif"> <P align=center><FONT size=3><INPUT style="FONT-WEIGHT: 700; BACKGROUND-COLOR: #03c7f8" type=submit value=اشترك border=0 name=submit0></FONT></P></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV></FONT></B></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV></FORM></TD> <TD dir=rtl style="FONT-FAMILY: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" vAlign=top width=21 bgColor=#ccccff height=367><!-- MSCellType="NavBody2" -->&nbsp;</TD></TR> <TR> <TD dir=rtl style="FONT-FAMILY: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" vAlign=top colSpan=3 height=134><!-- MSCellType="ContentFoot" --> <TABLE id=table206 height="100%" cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><!-- MSCellFormattingTableID="4" --> <TBODY> <TR> <TD dir=rtl style="FONT-FAMILY: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" vAlign=top bgColor=#ccccff colSpan=3 height="100%"><!-- MSCellFormattingType="content" --> <P style="LINE-HEIGHT: 0" align=center>&nbsp; &nbsp;</P> <P style="MARGIN-TOP: -10px" align=center> <P style="MARGIN-TOP: -10px" align=center><FONT color=#ff0066><SPAN style="TEXT-DECORATION: none"><A title="Upload Pic/File" href="http://www.yabdoo.com/gallery" target=_blank><FONT color=#ff0066><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">حمل صوره أو ملف</SPAN></FONT></A></SPAN></FONT> <P style="MARGIN-TOP: -10px" align=center> <P style="MARGIN-TOP: -10px" align=center> <P style="MARGIN-TOP: -6px; LINE-HEIGHT: 1px" align=center><A href="http://www.htmlcounter.com/?ref=elgamar" target=_blank><IMG alt="This counter provided for free from HTMLcounter.com!" src="http://www.admo.net/php-bin/counter.php3?id=elgamar&amp;dd=24" border=0></A> </P> <P style="LINE-HEIGHT: 10px" align=center><SPAN lang=ar-sa><FONT color=#0080c0><B><FONT face=Tahoma size=2>الرسائل المنشورة تعبر عن رأي صاحبها فقط&nbsp; </FONT></B></FONT></SPAN> <P style="MARGIN-TOP: -1px; LINE-HEIGHT: 10px" align=center>&nbsp;</P></TD></TR> <TR> <TD width=20><IMG height=20 alt="" src="http://www.yabdoo.com/users/26/gallery/847_p27787.gif" width=20></TD> <TD style="FONT-FAMILY: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" noWrap width="100%" bgColor=#ccccff><!-- MSCellFormattingType="footer" -->&nbsp;</TD> <TD width=20 height=20><IMG height=20 alt="" src="http://www.yabdoo.com/users/26/gallery/847_p27786.gif" width=20></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV></DIV><p> <!-- |**|begin egp html banner|**| --> <br><br> <tt> <a href="http://algamar-group.4t.com/messages.htm">http://algamar-group.4t.com/messages.htm</a> <BR> <BR> Vote For Best Yahoo Group <BR> رشحني كأفضل مجموعة بريدية<BR> <a href="http://www.grank.com/in.php?id=elgamar">http://www.grank.com/in.php?id=elgamar</a> <BR> <BR> <a href="http://www.muslimhands.org">http://www.muslimhands.org</a> <BR> <BR> الله لا إلَه إلا هُو الحَيُّ القَيّومُ</tt> <br><br> <!-- |**|end egp html banner|**| --> <!-- |**|begin egp html banner|**| --> <br> <div style="text-align:center; color:#909090; width:500px;"> <hr style="border-bottom:1px; width:500px; text-align:left;"> <tt>YAHOO! GROUPS LINKS</tt> </div> <br> <ul> <tt><li type=square>&nbsp;Visit your group "<a href="http://groups.yahoo.com/group/algamar">algamar</a>" on the web.<br>&nbsp;</tt> <tt><li type=square>&nbsp;To unsubscribe from this group, send an email to:<br>&nbsp;<a href="mailto:algamar-unsubscribe@yahoogroups.com?subject=Unsubscribe">algamar-unsubscribe@yahoogroups.com</a><br>&nbsp;</tt> <tt><li type=square>&nbsp;Your use of Yahoo! Groups is subject to the <a href="http://docs.yahoo.com/info/terms/">Yahoo! Terms of Service</a>.</tt> </ul> <br> <div style="text-align:center; color:#909090; width:500px;"> <hr style="border-bottom:1px; width:500px; text-align:left;"> </div> </br> <!-- |**|end egp html banner|**| --> </body></html>

moody
30-10-2005, 10:46 PM
أتمنى يفيدكم الموقع التالي

http://www.freeblood.com/index.php


تحياتي وسلامي