PDA

عرض كامل الموضوع : أسماء الرسول صلى الله عليه وسلمالقمــر البريدية
24-10-2007, 12:08 PM
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd"> <html> <head> </head> <uebimiau_body_not_alowed style="background-color: #ffffff;"> <!--~-|**|PrettyHtmlStartT|**|-~--> <div id="ygrp-mlmsg" style="width:655px; position:relative;"> <div id="ygrp-msg" style="width: 490px; padding: 0 15px 0 0; float:left; z-index:1;"> <!--~-|**|PrettyHtmlEndT|**|-~--> <div id="ygrp-text"> <p> <div align="center"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="906" height="706"> <!-- MSTableType="layout" --> <tr> <td valign="top" colspan="3" height="97" bgcolor="#CCCCFF"> <!-- MSCellType="ContentHead" --> <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" height="100%"> <!-- MSCellFormattingTableID="4" --> <tr> <font face="Tahoma" size="2">&nbsp;</font></td> <td height="20" width="20"> &nbsp;</td> </tr> <tr> <td valign="top"> <!-- MSCellType="ContentHead" --> <p align="center">&nbsp;</p> <p align="center"> <font face="Tahoma" color="#0080c0"> <a title="لمعرفة تفاصيل اكثر عن القروب" style="COLOR: #000000;TEXT-DECORATION: none;" target="_blank" href="http://groups.yahoo.com/group/algamar/"> <font size="2" color="#ff0066">الرئيسية</font></a></font><font size="2"><font face="Tahoma" color="#ff0066"> - <a target="_blank" href="http://www.yabdoo.com/groups/algamar/join.htm"> <span style="TEXT-DECORATION: none;"><font color="#ff0066"> كيف تشترك</font></span></a> - كيف تشارك - &nbsp;</font><font face="Tahoma" color="#cc66ff"><a title="شاهد ارشيف الرسائل السابقة" target="_blank" href="http://groups.yahoo.com/group/algamar/messages"><span style="TEXT-DECORATION: none;"><font color="#ff0066">أرشيف الرسائل</font></span></a></font></font><font size="2" face="Tahoma"> </font> </p> <p align="center">&nbsp;</p> </td> </tr></table> </tr> <tr> <td valign="top" rowspan="3" width="4"> <!-- MSCellType="NavBody" --> <p align="center">&nbsp;</td> <td valign="top" height="245"> <!-- MSCellType="ContentHead2" --> <table id="table214" dir="rtl" style="BORDER-COLLAPSE: collapse;" cellPadding="0" width="100%" border="0"> <tr> <td style="FONT-FAMILY: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif;" vAlign="bottom" bgColor="#ffffff"> <div align="center"> <table id="table215" cellSpacing="0" cellPadding="0" width="20%" border="0"> <tr> <td style="FONT-FAMILY: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif;"> <font color="#d0eefb" face="Tahoma" size="2">|</font></td> <td style="FONT-FAMILY: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif;"> <p align="center"> <font color="#d0eefb" face="Tahoma" size="2"> <a href="http://download.winzip.com/winzip90.exe"> <img height="21" src="http://www.yabdoo.com/groups/themes/images/icon_zip.gif" width="17" border="0"></a></font></td> <td style="FONT-FAMILY: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif;" width="49"> <p align="center"> <font color="#d0eefb" face="Tahoma" size="2">&nbsp;<a href="http://www.real.com/freeplayer/?rppr=downloadcom"><img height="21" src="http://www.yabdoo.com/groups/themes/images/icon_real.gif" width="17" border="0"></a></font></td> <td style="FONT-FAMILY: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif;"> &nbsp;</td> <td style="FONT-FAMILY: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif;"> <p align="center"> <font color="#d0eefb" face="Tahoma" size="2"> <a href="http://www9.limewire.com/download/LimeWireWin.exe"> <img src="http://www.yabdoo.com/users/26/gallery/847_p29380.jpg" border="0"></a></font></td> <td style="FONT-FAMILY: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif;"> <p align="center"> <font color="#d0eefb" face="Tahoma" size="2">|</font></td> </tr> </table> </div> </td> </tr> <tr> <td style="FONT-FAMILY: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif;" vAlign="top" bgColor="#ffffff"> <div align="center"> <table id="table216" dir="rtl" style="BORDER-COLLAPSE: collapse;" cellPadding="0" width="98%" border="0"> <tr> <td style="FONT-FAMILY: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif;" vAlign="top"> <div align="center"> <table id="table217" cellSpacing="0" cellPadding="0" width="55%" border="0"> <tr> <td style="FONT-FAMILY: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif;"> <div align="center"> <table id="table218" dir="rtl" cellSpacing="0" cellPadding="0" width="97%" border="0"> <tr> <td style="FONT-FAMILY: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif;" align="middle"> <fieldset style="BORDER-RIGHT: #ff0066 1px solid;BORDER-TOP: #ff0066 1px solid;BORDER-LEFT: #ff0066 1px solid;BORDER-BOTTOM: #ff0066 1px solid;HEIGHT: 204px;"> <legend> <font face="Tahoma" color="#cc66ff" size="2"> &nbsp;algamar</font></legend> <p align="center"> <font face="Tahoma" size="2"> <a target="_blank" href="http://groups.yahoo.com/group/algamar"> <img src="http://www.yabdoo.com/groups/themes/images/gamar.gif"></a></fieldset></font></td> </tr> </table> </div> </td> </tr> </table> </div> </td> </tr> </table> </div> </td> </tr> </table> </td> <td valign="top" rowspan="3" width="5"> <!-- MSCellType="NavBody" --> <p align="center">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td valign="top" height="70"> <!-- MSCellType="ContentBody" --> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> &nbsp;</p> <div > <table cellSpacing="0" cellPadding="0" id="table219"> <tr> <td vAlign="top"> <div id="ygrp-msg-exp"> <div > <div > <div > <table cellSpacing="0" cellPadding="2" border="0" id="table220"> <tr> <td> <div dir="rtl" style="TEXT-ALIGN: center;" align="center"> <b><u> <span lang="AR-SA" style="color: olive;font-family: Tahoma;"> أسماء</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="color: olive;font-family: Tahoma;"> </span> <span lang="AR-SA" style="color: olive;font-family: Tahoma;"> الرسول صلى الله عليه وسلم</span></u></b></div> <div dir="rtl" style="TEXT-ALIGN: center;" align="center"> <b> <span lang="AR-SA" style="color: purple;font-family: Tahoma;"> <font size="2">&nbsp;</font></span></b></div> <div dir="rtl" style="TEXT-ALIGN: center;" align="center"> <b> <span lang="AR-SA" style="color: navy;font-family: Tahoma;"> <font size="2">1- محمد :</font></span><span lang="AR-SA" style="color: purple;font-family: Tahoma;"><font size="2"> </font></span> <span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma;"> <font size="2">وهو أشهرها ، وبه سُمّيَ في التوراة صريحاً - أنظر جلاء الإفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام لابن القيّم &nbsp;<br> </font></span> <span lang="AR-SA" style="color: navy;font-family: Tahoma;"> <font size="2"><br> 2- أحمد</font></span><span lang="AR-SA" style="color: purple;font-family: Tahoma;"><font size="2"> :</font></span></b><span lang="AR-SA" style="color: #333333;font-family: Tahoma;"><font size="2"> </font></span><b> <span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma;"> <font size="2">وهو الإسم الذي سمّاه بهِ المسيح ، قال تعالى في سورة الصف :- وإذ قال عيسى إبن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقاً لما بين يدي من التوراة ومبشراً برسولٍ يأتي من بعدي اسمه أحمد )) &nbsp;<br> </font></span></b> <span lang="AR-SA" style="color: #333333;font-family: Tahoma;"> <font size="2"><br> </font></span> <span lang="AR-SA" style="color: red;font-family: Tahoma;"> <font size="2">والفرق بين محمد وأحمد من وجهين</font></span><span lang="AR-SA" style="color: #333333;font-family: Tahoma;"><font size="2"><br> <br> </font></span><b> <span lang="AR-SA" style="color: purple;font-family: Tahoma;"> <font size="2">الوجه الأول :</font></span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma;"><font size="2"> أن محمداً هو المحمود حمداً بعد حمد فهو دال على كثرة حمد الحامدين له ، وذلك يستلزم كثرة موجبات الحمد فيه ، وأحمد تفضيل من الحمد يدل على أنه الحمد الذي يستحقه أفضل مما يستحقه غيره ، فمحمد زيادة حمد في الكمية وأحمد زيادة في الكيفية ، فيحمد أكثر حمد وأفضل حمد حمده البشر &nbsp;<br> <br> </font></span> <span lang="AR-SA" style="color: purple;font-family: Tahoma;"> <font size="2">والوجه الثاني :</font></span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma;"><font size="2"> أن محمداً هو المحمود حمداً متكرراً كما تقدم ، وأحمد هو الذي حمده لربه أفضل من حمد الحامدين غيره ، فدلَّ أحد الإسمين وهو محمد على كونه محموداً ودل الأسم الثاني وهو أحمد على كونه أحمد الحامدين لربه ..<br> </font></span> <span lang="AR-SA" style="color: navy;font-family: Tahoma;"> <font size="2"><br> 3- المتوكل </font></span> </b> <span lang="AR-SA" style="color: #33cccc;font-family: Tahoma;"> <font size="2">:</font></span><span lang="AR-SA" style="color: #333333;font-family: Tahoma;"><font size="2"> </font></span><b> <span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma;"> <font size="2">وهو الذي يتوكل على ربه في كل حالة &nbsp;<br> <br> </font></span> <span lang="AR-SA" style="color: navy;font-family: Tahoma;"> <font size="2">4- الحاشر :</font></span></b><span lang="AR-SA" style="color: #333333;font-family: Tahoma;"><font size="2"> </font></span><b> <span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma;"> <font size="2">وهو الذي يحشر الناس على قدمه ، فكأنه بُعِثَ ليحشر الناس &nbsp;<br> </font></span></b> <span lang="AR-SA" style="color: #333333;font-family: Tahoma;"> <font size="2"><br> </font></span><b> <span lang="AR-SA" style="color: navy;font-family: Tahoma;"> <font size="2">5- الماحي :</font></span></b><span lang="AR-SA" style="color: #33cccc;font-family: Tahoma;"><font size="2"> </font></span><b> <span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma;"> <font size="2">وهو الذي محا الله به الكفر &nbsp;<br> <br> </font></span> <span lang="AR-SA" style="color: navy;font-family: Tahoma;"> <font size="2">6- العاقب : </font></span> <span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma;"> <font size="2">وهو الذي عقب الأنبياء <br> <br> </font></span> <span lang="AR-SA" style="color: navy;font-family: Tahoma;"> <font size="2">7- المقفّي :</font></span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma;"><font size="2"> وهو الذي قضّى على آثار من تقدمه من الرسل &nbsp;<br> <br> </font></span> <span lang="AR-SA" style="color: navy;font-family: Tahoma;"> <font size="2">8- نبي التوبة :</font></span></b><span lang="AR-SA" style="color: #333333;font-family: Tahoma;"><font size="2"> </font></span><b> <span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma;"> <font size="2">وهو الذي فتح الله به باب التوبة على أهل الأرض &nbsp;<br> <br> </font></span> <span lang="AR-SA" style="color: navy;font-family: Tahoma;"> <font size="2">9- نبي الملحمة :</font></span></b><span lang="AR-SA" style="color: #333333;font-family: Tahoma;"><font size="2"> وهو الذي بعث بجهاد أعداء الله &nbsp;<br> <br> </font></span><b> <span lang="AR-SA" style="color: navy;font-family: Tahoma;"> <font size="2">1</font></span></b><span lang="AR-SA" style="color: #33cccc;font-family: Tahoma;"><font size="2"> </font></span><b> <span lang="AR-SA" style="color: navy;font-family: Tahoma;"> <font size="2">- الفاتح :</font></span></b><span lang="AR-SA" style="color: #333333;font-family: Tahoma;"><font size="2"> </font></span><b> <span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma;"> <font size="2">وهو الذي فتح الله بهِ باب الهدى وفتح بهِ الأعين العمي والآذان الصم والقلوب الغلف ، وفتح الله بهِ أمصار الكفار وأبواب الجنة وطرق العلم والعمل الصالح &nbsp;<br> </font></span></b> <span lang="AR-SA" style="color: #333333;font-family: Tahoma;"> <font size="2"><br> </font></span><b> <span lang="AR-SA" style="color: navy;font-family: Tahoma;"> <font size="2">11- الأمين :</font></span></b><span lang="AR-SA" style="color: #333333;font-family: Tahoma;"><font size="2"> </font></span><b> <span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma;"> <font size="2">هو أمين الله على وحيه ودينه وهو أمين من في السماوات والأرض &nbsp;<br> </font></span></b> <span lang="AR-SA" style="color: #333333;font-family: Tahoma;"> <font size="2"><br> ويلحق بهذه الاسماء :<br> <br> </font></span><b> <span lang="AR-SA" style="color: navy;font-family: Tahoma;"> <font size="2">12- البشير :</font></span></b><span lang="AR-SA" style="color: #33cccc;font-family: Tahoma;"><font size="2"> </font></span><b> <span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma;"> <font size="2">هو المبشر لمن أطاعه بالثواب &nbsp;<br> </font></span></b> <span lang="AR-SA" style="color: #333333;font-family: Tahoma;"> <font size="2"><br> </font></span><b> <span lang="AR-SA" style="color: navy;font-family: Tahoma;"> <font size="2">13- النذير :</font></span></b><span lang="AR-SA" style="color: #333333;font-family: Tahoma;"><font size="2"> </font></span><b> <span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma;"> <font size="2">هو المنذر لمن عصاهُ بالعقاب &nbsp;<br> </font></span></b> <span lang="AR-SA" style="color: #333333;font-family: Tahoma;"> <font size="2"><br> </font></span><b> <span lang="AR-SA" style="color: navy;font-family: Tahoma;"> <font size="2">14- السراج المنير :</font></span></b><span lang="AR-SA" style="color: #333333;font-family: Tahoma;"><font size="2"> </font></span><b> <span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma;"> <font size="2">هو الذي ينير من غير إحراق بخلاف</font></span></b><span lang="AR-SA" style="color: #333333;font-family: Tahoma;"><font size="2"> </font></span><b> <span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma;"> <font size="2">الوهاج فإن فيه نوع إحراق وتوهج &nbsp;<br> </font></span></b> <span lang="AR-SA" style="color: #333333;font-family: Tahoma;"> <font size="2"><br> </font></span><b> <span lang="AR-SA" style="color: navy;font-family: Tahoma;"> <font size="2">15- سيد ولد آدم :</font></span></b><span lang="AR-SA" style="color: #333333;font-family: Tahoma;"><font size="2"> </font></span><b> <span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma;"> <font size="2">فقد روى مسلم في صحيحه أنه قال صلى الله عليه وسلم : (( </font> </span></b> <span lang="AR-SA" style="color: navy;font-family: Tahoma;"> <font size="2">أنا سيد ولد آدم يوم القيامة</font></span><b><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma;"><font size="2"> )) وفي زيادة عند الترمذي (( </font></span></b> <span lang="AR-SA" style="color: navy;font-family: Tahoma;"> <font size="2">ولا فخر</font></span><b><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma;"><font size="2"> )) (2516) وغيره &nbsp;<br> </font></span></b> <span lang="AR-SA" style="color: #333333;font-family: Tahoma;"> <font size="2"><br> </font></span><b> <span lang="AR-SA" style="color: navy;font-family: Tahoma;"> <font size="2">16- الضحوك والقتّال :</font></span></b><span lang="AR-SA" style="color: #333333;font-family: Tahoma;"><font size="2"> </font></span><b> <span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma;"> <font size="2">وهما إسمان مزدوجان لايفرد أحدهما عن الآخر فإنه ضحوك في وجوه المؤمنين غير عابس ولا مقطب ، ولا غضوب ، ولا فظ ، قتّال لاعداء الله ، لاتأخذه فيهم لومة لائم &nbsp;<br> </font></span></b> <span lang="AR-SA" style="color: #333333;font-family: Tahoma;"> <font size="2"><br> وهو</font></span><span lang="AR-SA" style="color: red;font-family: Tahoma;"><font size="2"> </font></span><b> <span lang="AR-SA" style="color: purple;font-family: Tahoma;"> <font size="2">القاسم ، وعبدالله ، وصاحب لواء الحمد ، وصاحب المقام المحمود</font></span></b><span lang="AR-SA" style="color: #333333;font-family: Tahoma;"><font size="2"> ، </font></span><b> <span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma;"> <font size="2">وغير ذلك من الأسماء ، لأن أسماءَه إذا كانت أوصاف مدح ، فإن له من كل وصف إسم لكن ينبغي أن يفرّق بين الوصف المختص بهِ ، أو الغالب عليه ويشتق له منه إسم ، وبين الوصف المشترك ، فلا يكون له منه إسم يخصه &nbsp;<br> <br> وعن جبير بن مطعم قال : سمّي لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه أسماء فقال : (( </font></span></b> <span lang="AR-SA" style="color: navy;font-family: Tahoma;"> <font size="2">أنا محمد وأنا أحمد ، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر ، وأنا الحاشر الذي يُحشَرُ الناس على قدمي ، وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي</font></span><b><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma;"><font size="2"> )) رواه البخاري (3268) ومسلم (4343) &nbsp;</font></span></b><span lang="AR-SA" style="color: #333333;font-family: Tahoma;"><font size="2"><br> <br> </font></span><b><u> <span lang="AR-SA" style="color: navy;font-family: Tahoma;"> <font size="2">وأسماؤه صلى الله عليه وسلم نوعان : -<br> </font></span></u></b> <span lang="AR-SA" style="color: #333333;font-family: Tahoma;"> <font size="2"><br> </font></span><b> <span lang="AR-SA" style="color: purple;font-family: Tahoma;"> <font size="2">النوع الأول :</font></span></b><span lang="AR-SA" style="color: #333333;font-family: Tahoma;"><font size="2"> </font></span><b> <span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma;"> <font size="2">خاص به لا يشاركه فيه أحد غيره من الرسل كمحمد وأحمد والعاقب والحاشر والمقفي ونبي الملحمة &nbsp;<br> <br> </font></span> <span lang="AR-SA" style="color: purple;font-family: Tahoma;"> <font size="2">والنوع الثاني :</font></span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma;"><font size="2"> ما يشاركه في معناه غيره من الرسل ، ولكن له منه كماله فهو مختص بكماله دون أصله ، كرسول الله ونبيه وعبده والشاهد والمبشر والنذير ، ونبي الرحمه ونبي التوبة &nbsp;وأما إن جُعِلَ له من كل وصف من أوصافه إسم تجاوزت أسماؤه المائتين كالصادق والمصدوق والرؤوف والرحيم إلى أمثال ذلك ، وفي هذا قال من قال من الناس إنا لله عز وجل ألف اسم وللنبي صلى الله عليه وسلم ألف</font></span></b><span lang="AR-SA" style="color: #333333;font-family: Tahoma;"><font size="2"> </font></span><b> <span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma;"> <font size="2">اسم ، قاله أبو الخطاب بن دحية ومقصودة الاوصاف &nbsp;&nbsp;بتصرف من زاد المعاد(1/57-59) <br> </font></span></b> <span lang="AR-SA" style="color: #333333;font-family: Tahoma;"> <font size="2"><br> </font></span><b> <span lang="AR-SA" style="color: purple;font-family: Tahoma;"> <font size="2">كنيتـــه :-<br> </font></span></b> <span lang="AR-SA" style="color: #333333;font-family: Tahoma;"> <font size="2"><br> </font></span><b> <span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma;"> <font size="2">كان صلى الله عليه وسلم يكنّى أبا القاسم بولده القاسم وكان أكبر أولاده &nbsp;<br> <br> وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق فقال رجل يا أبا القاسم ، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال : </font></span></b> <span lang="AR-SA" style="color: navy;font-family: Tahoma;"> <font size="2">سمّوا بإسمي ولاتكنوا بكنيتي</font></span><b><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma;"><font size="2"> )) رواه البخاري (6/647) المناقب &nbsp;<br> </font></span></b> <span lang="AR-SA" style="color: #333333;font-family: Tahoma;"> <font size="2"><br> </font></span><b> <span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma;"> <font size="2">قال الحافظ : وقد إختلف في جواز التكني بكنيته صلى الله عليه وسلم ، فالمشهور عن الشافعي المنع على ظاهر الحديث ، وقيل يختص ذلك بزمانه وقيل بمن تسمى باسمه &nbsp;&nbsp;فتح الباري (6/648).</font></span></b></div> <div dir="rtl" style="TEXT-ALIGN: center;" align="center"> <b> <span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma;"> <font size="2">&nbsp;</font></span></b></div> <div dir="rtl" style="TEXT-ALIGN: center;" align="center"> <b> <span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma;"> <font size="2">اقْبَل تستفيد و انشُر تُفيد</font></span></b></div> <div dir="rtl" style="TEXT-ALIGN: center;" align="center"> <b> <span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma;"> <font size="2">طبعاً</font></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-family: Tahoma;"><font size="2"> </font></span> <span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma;"> <font size="2">منقول للفائدة</font></span></b></div> <div dir="rtl" style="TEXT-ALIGN: center;" align="center"> <b> <span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma;"> <font size="2">وأخيراً</font></span></b></div> <div dir="rtl" style="TEXT-ALIGN: center;" align="center"> <b> <span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma;"> <font size="2">إذا</font></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-family: Tahoma;"><font size="2"> </font></span> <span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma;"> <font size="2">أعجبك موضوع</font></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-family: Tahoma;"><font size="2"> </font></span> <span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma;"> <font size="2">من مواضيعي فلا تقل شكـراً...</font></span></b></div> <div dir="rtl" style="TEXT-ALIGN: center;" align="center"> <b> <span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma;"> <font size="2">بل قل اللهم اغفر له ولوالديه ماتقدم من ذنبهم وما تأخر</font></span><span dir="ltr" style="font-family: Tahoma;"><font size="2">..<br> </font></span> <span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma;"> <font size="2">وقِهم عذاب القبر وعذاب النار</font></span><span dir="ltr" style="font-family: Tahoma;"><font size="2">.</font></span></b></div> <div dir="rtl" style="TEXT-ALIGN: center;" align="center"> <b> <span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma;"> <font size="2">و أدخلهم الفردوس الأعلى</font></span></b></div> <div dir="rtl" style="TEXT-ALIGN: center;" align="center"> <b> <span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma;"> <font size="2">كماأرجو منكم ألا تنسونا من صالح دعائكم</font></span></b></div> <div dir="rtl" style="TEXT-ALIGN: center;" align="center"> <b> <span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma;"> <font size="2">&nbsp;</font></span></b></div> <div dir="rtl" style="TEXT-ALIGN: center;" align="center"> <b> <span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma;"> <font size="2">أخـــــــوكم في الله</font></span></b></div> <div dir="rtl" style="TEXT-ALIGN: center;" align="center"> <b> <font face="Tahoma" size="2"> <span lang="AR-SA" style="color: navy;font-family: Farsi Simple Outline;"> صهيب</span></font><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="color: navy;font-family: Tahoma;"><font size="2"> </font></span> <font face="Tahoma" size="2"> <span lang="AR-SA" style="color: navy;font-family: Farsi Simple Outline;"> يوسف</span></font></b></div> <div dir="rtl" style="TEXT-ALIGN: center;" align="center"> <font face="Tahoma" size="2"> <b> <span lang="AR-SA" style="color: navy;font-family: Farsi Simple Outline;"> أبا يحيى</span></b></font></div> <font face="Tahoma" size="2"> <br> <br> &nbsp;</font><div align="center"> <font face="Tahoma" size="2"> &nbsp;</font></div> <div align="center"> <font face="Tahoma" size="2"> <img src="http://www.3rbe.com/sig/data/30/www.3rbe.com_95.gif" align="middle" border="0"><br> &nbsp;</font></div> <div align="center"> <font face="Tahoma" size="2"> &nbsp;</font></div> <div align="center"> <font face="Tahoma" size="2"> &nbsp;</font></div> <div align="center"> <font face="Tahoma" size="2"> <a rel="nofollow"> <img height="60" src="http://www.lovely0smile.com/g-img/athkar-9.gif" width="339" border="0"></a></font></div> </td> </tr> </table> </div> </div> </div> </div> </td> </tr> </table> </div> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> &nbsp;</p></td> </tr> <tr> <td valign="top" height="198" width="897"> <!-- MSCellType="ContentFoot" --> <p align="center">&nbsp;</p> <p align="center"> <b> <font size="2" color="#FF0066" face="Tahoma">:: </font> <font color="#0080C0" face="Tahoma" size="2"> <a target="_blank" href="http://groups.yahoo.com/subscribe/algamar?email=Type+your+email+here+/+ضع+بريدك+هنا&submit0=اشترك"> <font color="#0080C0">اضغط هنا للإشتراك</font></a> </font> <font size="2" color="#FF0066" face="Tahoma">::</font></b></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> <b> <font face="Tahoma" color="#0080C0"> <span lang="en-us"><font size="2">::</font><font size="2" color="#FF0066"> </font></span> <a href="mailto:farfooshah@yahoo.com"> <font color="#FF0066" size="2">للإعلان</font></a><span lang="en-us"><font size="2" color="#FF0066"> </font><font size="2">::</font></span></font></b></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> <font face="Tahoma" color="#0033cc" size="2"> <a target="_blank" href="http://www.ebaloot.com/"> <img height="74" src="http://www.ebaloot.com/images/temp3_05.gif" width="311"></a></font><font face="Tahoma" size="2"></a></font></p> <p align="center"> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" colspan="3" height="96" bgcolor="#CCCCFF"> <!-- MSCellType="ContentHead" --> <p align="center">&nbsp;</p> <p align="center"> <font face="Tahoma" size="2"><font color="#ff0066"> <span style="TEXT-DECORATION: none;"> <a title="Upload Pic/File" target="_blank" href="http://www.yabdoo.com/gallery"> <font color="#ff0066"><span style="TEXT-DECORATION: none;"> حمل صوره أو ملف</span></font></a></span></font> </font></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> <font color="#0080c0"><b> <font face="Tahoma" size="2"><span lang="en-us">:: </span> <span lang="ar-sa">الرسائل المنشورة تعبر عن رأي صاحبها فقط</span><span lang="en-us"> ::</span></font></b></font></p> <p align="center"> &nbsp;</p> </td> </tr> </table> </div> </p> </div> <!--~-|**|PrettyHtmlStart|**|-~--> <span width="1" style="color: white;">__._,_.___</span> <!-- Start the section with Message In topic --> <div id="ygrp-actbar"> <span > <a href="http://groups.yahoo.com/group/algamar/message/13704;_ylc=X3oDMTM2aXZwdTdxBF9TAzk3MzU5NzE0BGdycElkAzMzNDQ4NTIEZ3Jwc3BJZAMxNzA1MTAyNjM2BG1zZ0lkAzE0MzU1BHNlYwNmdHIEc2xrA3Z0cGMEc3RpbWUDMTE5MzIyMDQ0MwR0cGNJZAMxMzcwNA--"> Messages in this topic </a> (<span >0</span>) </span> <a href="http://groups.yahoo.com/group/algamar/post;_ylc=X3oDMTJxNjJnZHUyBF9TAzk3MzU5NzE0BGdycElkAzMzNDQ4NTIEZ3Jwc3BJZAMxNzA1MTAyNjM2BG1zZ0lkAzE0MzU1BHNlYwNmdHIEc2xrA3JwbHkEc3RpbWUDMTE5MzIyMDQ0Mw--?act=reply&messageNum=14355"> <span > Reply </span> (via web post) </a> | <a href="http://groups.yahoo.com/group/algamar/post;_ylc=X3oDMTJlcjZrdmRwBF9TAzk3MzU5NzE0BGdycElkAzMzNDQ4NTIEZ3Jwc3BJZAMxNzA1MTAyNjM2BHNlYwNmdHIEc2xrA250cGMEc3RpbWUDMTE5MzIyMDQ0Mw--" > Start a new topic </a> </div> <!------- Start Nav Bar ------> <!-- |**|begin egp html banner|**| --> <div id="ygrp-vitnav"> <a href="http://groups.yahoo.com/group/algamar/messages;_ylc=X3oDMTJlMDJhdnVuBF9TAzk3MzU5NzE0BGdycElkAzMzNDQ4NTIEZ3Jwc3BJZAMxNzA1MTAyNjM2BHNlYwNmdHIEc2xrA21zZ3MEc3RpbWUDMTE5MzIyMDQ0Mw--">Messages</a> | <a href="http://groups.yahoo.com/group/algamar/polls;_ylc=X3oDMTJmODMzdGE0BF9TAzk3MzU5NzE0BGdycElkAzMzNDQ4NTIEZ3Jwc3BJZAMxNzA1MTAyNjM2BHNlYwNmdHIEc2xrA3BvbGxzBHN0aW1lAzExOTMyMjA0NDM-">Polls</a> </div> <!-- |**|end egp html banner|**| --> <div id="ygrp-grft"> <!-- |**|begin egp html banner|**| --> <a href="http://algamar-group.4t.com/msg.htm">http://algamar-group.4t.com/msg.htm</a> <BR> <BR> Vote For Best Yahoo Group <BR> رشحني كأفضل مجموعة بريدية<BR> <a href="http://www.grank.com/in.php?id=elgamar">http://www.grank.com/in.php?id=elgamar</a> <BR> <BR> <a href="http://www.muslimhands.org">http://www.muslimhands.org</a> <BR> <BR> الله لا إلَه إلا هُو الحَيُّ القَيّومُ <!-- |**|end egp html banner|**| --> </div> <!-- yahoo logo --> <!-- |**|begin egp html banner|**| --> <div id="ygrp-ft"> <a href="http://groups.yahoo.com/;_ylc=X3oDMTJkYTl0cW8yBF9TAzk3NDc2NTkwBGdycElkAzMzNDQ4NTIEZ3Jwc3BJZAMxNzA1MTAyNjM2BHNlYwNmdHIEc2xrA2dmcARzdGltZQMxMTkzMjIwNDQz"> <img src="http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/yg/img/logo/ma_grp_160.gif" height="15" width="106" border="0" alt="Yahoo! Groups"></a> <br> <a href="http://groups.yahoo.com/group/algamar/join;_ylc=X3oDMTJmN2s5NWt1BF9TAzk3NDc2NTkwBGdycElkAzMzNDQ4NTIEZ3Jwc3BJZAMxNzA1MTAyNjM2BHNlYwNmdHIEc2xrA3N0bmdzBHN0aW1lAzExOTMyMjA0NDM-">Change settings via the Web</a> (Yahoo! ID required) <br> Change settings via email: <a href="mailto:algamar-digest@yahoogroups.com?subject=Email Delivery: Digest">Switch delivery to Daily Digest</a> | <a href = "mailto:algamar-traditional@yahoogroups.com?subject=Change Delivery Format: Traditional">Switch format to Traditional</a> <br> <a href="http://groups.yahoo.com/group/algamar;_ylc=X3oDMTJkY3I4NzRiBF9TAzk3NDc2NTkwBGdycElkAzMzNDQ4NTIEZ3Jwc3BJZAMxNzA1MTAyNjM2BHNlYwNmdHIEc2xrA2hwZgRzdGltZQMxMTkzMjIwNDQz"> Visit Your Group </a> | <a href="http://docs.yahoo.com/info/terms/"> Yahoo! Groups Terms of Use </a> | <a href="mailto:algamar-unsubscribe@yahoogroups.com?subject="> Unsubscribe </a> </div> <!-- |**|end egp html banner|**| --> </div> <!-- ygrp-msg --> <!-- Sponsor --> <!-- |**|begin egp html banner|**| --> <div id="ygrp-sponsor" style="width:140px;float: left; clear: none; margin-left: 5px; background:white; margin-bottom:25px ;position:absolute; top:0; right: 0;"> <!-- Network content --> <!-- Start vitality --> <div id="ygrp-vital"> <div id="vithd">Recent Activity</div> <ul style="list-style-type:none; padding: 0; margin: 2px 0;"> <li style="clear: both;"> <div style="float: right;"><span style="display:none">&nbsp;</span>10</div> <div ><a href="http://groups.yahoo.com/group/algamar/members;_ylc=X3oDMTJmcTJpMzJtBF9TAzk3MzU5NzE0BGdycElkAzMzNDQ4NTIEZ3Jwc3BJZAMxNzA1MTAyNjM2BHNlYwN2dGwEc2xrA3ZtYnJzBHN0aW1lAzExOTMyMjA0NDM-">New Members</a></div> </li> </ul> <a href="http://groups.yahoo.com/group/algamar;_ylc=X3oDMTJlYXNtdmJlBF9TAzk3MzU5NzE0BGdycElkAzMzNDQ4NTIEZ3Jwc3BJZAMxNzA1MTAyNjM2BHNlYwN2dGwEc2xrA3ZnaHAEc3RpbWUDMTE5MzIyMDQ0Mw--"> Visit Your Group </a> </div> <!-- Network content --> <div id="nc"> <div > <div id="hd1">New web site?</div> <p><a href="http://us.ard.yahoo.com/SIG=12j2eego5/M=493064.10729656.11333347.8674578/D=groups/S=1705102636:NC/Y=YAHOO/EXP=1193227643/A=3848642/R=0/SIG=131eshi2t/*http://searchmarketing.yahoo.com/arp/srchv2.php?o=US2004&cmp=Yahoo&ctv=Groups3&s=Y&s2=&s3=&b=50">Drive traffic now.</a></p> <p>Get your business</p> <p>on Yahoo! search.</p> </div> <div > <div id="hd1">Y! Messenger</div> <p><a href="http://us.ard.yahoo.com/SIG=12jm4d1ku/M=493064.10729668.11333359.8674578/D=groups/S=1705102636:NC/Y=YAHOO/EXP=1193227643/A=3848576/R=0/SIG=12e714ic8/*http://us.rd.yahoo.com/evt=42403/*http://messenger.yahoo.com/feat_photos.php">Send pics quick</a></p> <p>Share photos while</p> <p>you IM friends.</p> </div> <div > <div id="hd1">Cat Groups</div> <p><a href="http://us.ard.yahoo.com/SIG=12jg661pc/M=493064.11292562.11840176.8674578/D=groups/S=1705102636:NC/Y=YAHOO/EXP=1193227643/A=4836037/R=0/SIG=11olbte0b/*http://advision.webevents.yahoo.com/catzone/index.html">on Yahoo! Groups</a></p> <p>discuss everything</p> <p>related to cats.</p> </div> </div> </div> <!-- |**|end egp html banner|**| --> <div style="clear:both; color: #FFF; font-size:1px;">.</div> </div> <img src="http://geo.yahoo.com/serv?s=97359714/grpId=3344852/grpspId=1705102636/msgId=14355/stime=1193220443/nc1=3848642/nc2=3848576/nc3=4836037" width="1" height="1"> <br> <span style="color: white;">__,_._,___</span> <!--~-|**|PrettyHtmlEnd|**|-~--> </body> <!--~-|**|PrettyHtmlStart|**|-~--> <head> <uebimiau_style_not_alowed type="text/css"> <!-- #ygrp-mkp{ border: 1px solid #d8d8d8; font-family: Arial; margin: 14px 0px; padding: 0px 14px; } #ygrp-mkp hr{ border: 1px solid #d8d8d8; } #ygrp-mkp #hd{ color: #628c2a; font-size: 85%; font-weight: bold; line-height: 122%; margin: 10px 0px; } #ygrp-mkp #ads{ margin-bottom: 10px; } #ygrp-mkp .ad{ padding: 0 0; } #ygrp-mkp .ad a{ color: #0000ff; text-decoration: none; } --> </uebimiau_style_not_alowed> </head> <head> <uebimiau_style_not_alowed type="text/css"> <!-- #ygrp-sponsor #ygrp-lc{ font-family: Arial; } #ygrp-sponsor #ygrp-lc #hd{ margin: 10px 0px; font-weight: bold; font-size: 78%; line-height: 122%; } #ygrp-sponsor #ygrp-lc .ad{ margin-bottom: 10px; padding: 0 0; } --> </uebimiau_style_not_alowed> </head> <head> <uebimiau_style_not_alowed type="text/css"> <!-- #ygrp-mlmsg {font-size:13px; font-family: arial,helvetica,clean,sans-serif;*font-size:small;*font:x-small;} #ygrp-mlmsg table {font-size:inherit;font:100%;} #ygrp-mlmsg select, input, textarea {font:99% arial,helvetica,clean,sans-serif;} #ygrp-mlmsg pre, code {font:115% monospace;*font-size:100%;} #ygrp-mlmsg * {line-height:1.22em;} #ygrp-text{ font-family: Georgia; } #ygrp-text p{ margin: 0 0 1em 0; } #ygrp-tpmsgs{ font-family: Arial; clear: both; } #ygrp-vitnav{ padding-top: 10px; font-family: Verdana; font-size: 77%; margin: 0; } #ygrp-vitnav a{ padding: 0 1px; } #ygrp-actbar{ clear: both; margin: 25px 0; white-space:nowrap; color: #666; text-align: right; } #ygrp-actbar .left{ float: left; white-space:nowrap; } ..bld{font-weight:bold;} #ygrp-grft{ font-family: Verdana; font-size: 77%; padding: 15px 0; } #ygrp-ft{ font-family: verdana; font-size: 77%; border-top: 1px solid #666; padding: 5px 0; } #ygrp-mlmsg #logo{ padding-bottom: 10px; } #ygrp-vital{ background-color: #e0ecee; margin-bottom: 20px; padding: 2px 0 8px 8px; } #ygrp-vital #vithd{ font-size: 77%; font-family: Verdana; font-weight: bold; color: #333; text-transform: uppercase; } #ygrp-vital ul{ padding: 0; margin: 2px 0; } #ygrp-vital ul li{ list-style-type: none; clear: both; border: 1px solid #e0ecee; } #ygrp-vital ul li .ct{ font-weight: bold; color: #ff7900; float: right; width: 2em; text-align:right; padding-right: .5em; } #ygrp-vital ul li .cat{ font-weight: bold; } #ygrp-vital a{ text-decoration: none; } #ygrp-vital a:hover{ text-decoration: underline; } #ygrp-sponsor #hd{ color: #999; font-size: 77%; } #ygrp-sponsor #ov{ padding: 6px 13px; background-color: #e0ecee; margin-bottom: 20px; } #ygrp-sponsor #ov ul{ padding: 0 0 0 8px; margin: 0; } #ygrp-sponsor #ov li{ list-style-type: square; padding: 6px 0; font-size: 77%; } #ygrp-sponsor #ov li a{ text-decoration: none; font-size: 130%; } #ygrp-sponsor #nc{ background-color: #eee; margin-bottom: 20px; padding: 0 8px; } #ygrp-sponsor .ad{ padding: 8px 0; } #ygrp-sponsor .ad #hd1{ font-family: Arial; font-weight: bold; color: #628c2a; font-size: 100%; line-height: 122%; } #ygrp-sponsor .ad a{ text-decoration: none; } #ygrp-sponsor .ad a:hover{ text-decoration: underline; } #ygrp-sponsor .ad p{ margin: 0; } o{font-size: 0; } ..MsoNormal{ margin: 0 0 0 0; } #ygrp-text tt{ font-size: 120%; } blockquote{margin: 0 0 0 4px;} ..replbq{margin:4} --> </uebimiau_style_not_alowed> </head> <!--~-|**|PrettyHtmlEnd|**|-~--> </html><!--End group email -->

الباشقs
28-11-2010, 12:42 PM
اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كماصليت على أبراهيم وعلى آل أبرهيم انك حميد مجيد

الباشقs
28-11-2010, 12:43 PM
اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كماصليت على أبراهيم وعلى آل أبراهيم انك حميد مجيد