PDA

عرض كامل الموضوع : قصيده مهداه للشيخ جمل بن ناصر بن شري من الشاعر ناصر بن محمد بن حوبانمشهور الرياض
24-02-2011, 02:17 PM
http://www.youtube.com/watch?v=ENyQa2n22w0&feature=player_embedded


قصيده مهداه للشيخ جمل بن ناصر بن شريسلم على قحطان وأهل الكرم جاشواثـن الســلام وكـــرره للربـوعـــيولاجــيـت للسـيبــانـي ليّـاك تـنـداشماهـوب حرب اللي تشوفه طبوعيعــاداتـهــم ترحـيـب بنــدق ورشـاشوأرحب تزلزل الأرض غصبٍ وطوعيالمـسـردي فـي فـزعتـه يبـرد الجـاشالمـسـردي لا ما يعـرف الخضـوعــيوخـص الجـمـل لاجـيت فكاك الابلاشهــو درعـــنا لا ضمـحـلن الـدروعــيجمل جملنا عـاش ثم عـاش ثم عـاشما غيـرت بـاريــس منـه الـطـبـوعــيجـمـل جـمـلـنا لعـنـبــو لعـنـبـو الـلاشلاش ٍ على حـب الـدراهــم جـمـوعـيلاش ٍ يــدور للــمــــراجـــل وبــبـلاشما تـجـتـمـع شيخـه وفـقـر ٍ وجـوعــيالمرجله ما هـي سوالف على فـراشولاهي تـباع بوسـط سـوق الربوعــيالـمـرجلـه فزعــه ونخــوه ومـغــبـاشمـثـل الجـمـل يـومـه وليـله سـبـوعــيقــد قـالهـا جــدي تــرى ذبـح الأدبـاشوأيــضاً لــوادم قـبــل لــم الـجـمـوعــيعنـد ابن شـري ٍ يا وليــدي تــرى ماشكـنـه عـلـى مـركـاه يــقــدع قــدوعـــيتـرى الأمــاره مـا بـعـد جــات بـبــلاشتــرى مـهـرهـا يـا وليــدي يــلـوعــــيأمـارتـه ماهـيــب تـصـويــت وقــمـاشأمـارتـه مـاهــيــب خـتـــم ٍ يــزوعــــيأمـارتـه مـاهـــيـب تـنـصـيـب يـعـتــاشأمـارتـه كــم هـشـمـت مـن ضلـوعــيأمـارتـه كـــم يــتــمــت يـابـن حـنــاشأمـارتـه كـــم سـيـلـت مــن دمــوعــيأمـارتـه صـرم الدبـش مفنـي أحـواشأمـارتـه بـــن ٍ وعـــــود ٍ يـفـــوعــــيأمـارتـه صــرف الـدراهــم وبالـكـاشماهـيـب شـيـكات ٍ وتـرجـع رجوعــيماناشـت العــربـان مـثـل الـذي نـاشوصعــب ٍعلـى غيـره بيطلع طلوعــيكـل المراجـل والشجـاعـه لها حـاشوسـوالفـه حـكمـه وهـرجـه قنـوعــيإن شفت قلبه لينه أبيض من الشاشوإن شفـت فعلـه لـين فعـل ٍ يـروعــيالـعـاصـمــي نـقـا دررهــا بمـنقــاشللــي إليّـا منـك نصـيتــه فــزوعـــيجـمـل جمـلـنا لعـنبـو لعـنبـو الـلاشلاش ٍعلى حـب الدراهـم جموعــيوصـلاة ربـي عــد ما مات ما عـاشإمن البشر وإمن الشجر والزروعيعلــى النـبـي اللـي مـحـيَّـاه بـشّــاشمحمـد اللـي كـل يــومــه ركـوعـــي

الشاعر / ناصر بن محمد بن حوبان